Terrasselement som sparar 50 % i bygghöjd.

FOAMGLAS Nordic AB lanserar en lösning på ett välkänt problem i byggvärlden, nämligen KOLJERN®-Terrasselement som sparar ca 50 % i bygghöjd på indragna takterrasser. Detta med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med möjlighet till spänn vidd på upp till 12 meter.

KOLJERN®  moderelement , ett miljö och klimatsmart byggelement av returglas och stål.

Bild: 3D grafik av Pittsburgh Corning Europé SA/NV

KOLJERN® - tekniken är sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- ock klimatsmarta byggelement. Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med FOAMGLAS® isolering så har man åstadkommit ett prefabricerat  byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet. Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, yttervägg, yttertak/takterrass och NNE-hus (Nära Noll Energi hus) och är i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål. Sälj- och Marknadsansvarige på FOAMGLAS Nordic AB, Björn Ask framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser.

  - Bygghöjden har alltid varit något av en gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven. Med konventionella metoder får man en bygghöjd på trettio till fyrtio centimeter.

Lösningen är då att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp invändig takhöjden i motsvarande grad, med följd att byggnadens totala höjd ökar.

Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas, Menar Björn Ask:

  -Man inte bara klarar bygghöjden. KOLJERN® - Terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som t.ex. uppstolpade golv.

En klar indikation på att KOLJERN® - tekniken är en milstolpe i byggtekniken är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen.

  - Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial, menar Björn Ask.

Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd som motsvarar byggnadens.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.

Björn Ask, Sälj- och Marknadschef, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 - 48 91 46.


FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Man har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg. Hemsida: www.foamglas.se 

Mer om KOLJERN® - Miljö- och klimatsmarta byggelement finns att hitta på www.koljern.se


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar