1989-2014: En parentes i kalla kriget?

I början av mars blev det uppenbart för omvärlden att Ryssland genomfört en invasion med efterföljande annektering av Krimhalvön som statsrättsligt utgör en del av Ukrainas territorium. Agerandet ledde till omfattande internationella reaktioner. Från svensk sida har kritiken varit stark. Hur påverkar dessa händelser Europas och Sveriges säkerhet?

Datum: Måndag den 7 april 2014, kl. 13:00-16:15
Plats:
Folk och Försvar (entréplan), Lilla Nygatan 14, Stockholm

Kontakt: Lisa Gillström, 08-588 824 96 eller lisa.gillstrom@folkochforsvar.se

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar