Civil krishantering - vem gör vad?

Hoten mot vår säkerhet förändas. Nya risker och utmaningar dyker ständigt upp och är svåra att förutsäga. Hur är vår förmåga att hantera detta? Ett brett krishanteringsarbete måste omfatta allt från att förebygga orsaker och reducera sårbarhet till att förhindra, hantera, reglera och återuppbygga. Hur arbetar man med krishantering på nationell respektive regional nivå? Är lagstiftningen och ansvarsfördelningen tydlig? Mot bakgrund av detta, behövs det en nationell säkerhetsstrategi?

Folk och Försvar och Miljöpartiet inbjuder till ett seminarium om krishantering och en diskussion om vad som krävs för att öka samhällets krishanteringsförmåga.

Varmt välkommen!

Tid: Onsdagen den 15 maj 2013 kl 09:00 – 11:15
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm
Frågor: Vänligen kontakta Lina Hast, tel. 08-588 824 97  eller lina.hast@folkochforsvar.se

Taggar:

Dokument & länkar