FN:s internationella insatser och Sveriges engagemang

FN är en fortsatt central aktör avseende fredsfrämjande och andra säkerhetsfrämjande insatser men hur bedrivs FN-insatserna idag? Var finns behoven och vilka länder bidrar? Vad är orsaken till att Sverige så markant minskat sitt truppbidrag?

Antalet FN-insatser har ökat under den senaste tiden och samtidigt har även själva insatserna förändrats. Från att ända fram till i mitten av 1990 talet har varit en av FNs stora truppbidragsgivare har de svenska bidragen minskat avsevärt och Sverige har alltmer fokuserat på Nato- och EU-ledda insatser.Hur bedrivs FN-insatserna idag? Var finns behoven och vilka länder bidrar? Vad är orsaken till att Sverige så markant minskat sitt truppbidrag? I takt med att den stora militära insatsen i Afghanistan dras ned, kommer Sverige att bidra i större utsträckning till de FN-ledda insatserna? Vad skulle ett större engagemang innebära? Vilka faktorer påverkar den svenska villigheten att delta i FN-, Nato- resp. EU-ledda insatser?

För mer information kontakta Cindy Sturesson, 076-812 53 84 eller cindy.sturesson@folkochforsvar.se


 

Taggar:

Dokument & länkar