Folk och Försvar arrangerar ett seminarium (18/12) om Indiens strategiska säkerhet

Indien har tack vare sin stadiga ekonomiska tillväxt förbättrat sin globala position men hur ser framtiden ut? Europas ekonomiska nedgång, utvecklingen av de amerikansk-kinesiska relationerna, kapplöpningen efter de knappa energiresurserna kombinerat med klimatförändringarna och det instabila närområdet - hur påverkar alla dessa faktorer Indiens uppfattning om sin nationella säkerhet? Dessa frågor samt många andra kommer att diskuteras på morgondagens seminarium som arrangeras av Folk och Försvar.

Datum: Tisdag den 18 december 2012, kl. 09:00-10:00 (Frukost serveras från kl. 08:30)

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Kontakt: Vid frågor kontakta Cindy Sturesson, 08-588 824 99 eller cindy.sturesson@folkochforsvar.se

Folk och Försvar är en arena för debatt om säkerhets- och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar