Folk och Försvar i Almedalen

Under den årliga Almedalsveckan finns Folk och Försvar på plats i Visby. Vi genomför en rad seminarier, dels inom ramen för Säkerhetspolitiskt sommartorg och Försvarspolitisk Arena, men även tillsammans med andra aktörer.

Nedan finner du samtliga våra arrangemang, du kan även läsa mer om dem på vår hemsida.

Vid frågor, vänligen kontakta Lisa Gillström på Folk och Försvar: lisa.gillstrom@folkochforsvar.se eller 0737-75 25 94.

Vi hoppas att få se dig på våra arrangemang, känn dig varmt välkommen!

Måndag 1 juli 
Internet – verktyg för radikalisering
Tid: Kl. 15:45-16:30
Plats: Säkerhetspolitiskt Sommartorg (Antons, Hörnet Cramérgatan/Hamnplan, Visby Hamn) 
Medverkande: Birgitta Ohlsson (FP) EU- och demokratiminister, Cecilia Malmström EU-kommissionär, Ulf Dalquist forskningsansvarig Statens Medieråd
Arrangör: Folk och Försvar

Tisdag 2 juli 
Ny brottslighet skapar ny maffia
Tid: Kl. 09:00-10:00
Plats: Säkerhetspolitiskt Sommartorg (Antons, Hörnet Cramérgatan/Hamnplan, Visby Hamn) 
Medverkande: Cecilia Malmström EU-kommissionär, Carina Lamont forskare FOI, Johan Grenfors tf chef Rikskriminalpolisen
Arrangörer: Folk och Försvar och FOI

Tisdag 2 juli 
Samhällssäkerhet när marknaden styr – går det?
Tid: Kl. 10:30-11:30
Plats: Säkerhetspolitiskt Sommartorg (Antons, Hörnet Cramérgatan/Hamnplan, Visby Hamn) 
Medverkande: Helena Lindberg generaldirektör MSB, Carolina Sandö forskare FOI och Andreas Hedskog styrelseordförande 4C Strategies
Arrangörer: Folk och Försvar, FOI, MSB

Onsdag 3 juli 
POST2015 - Milleniemål för kommande generationer
Tid: Kl. 11:00-12:00
Plats: Ungdomsorganisationernas trädgård, S:t Katarina Trädgård, Klosterbrunnsgatan 5
Medverkande: Biståndsminister Gunilla Carlsson, Felix König ordförande Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Linda Nordlund ordförande Liberala Ungdomsförbundet (LUF), Gabriel Wikström ordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)
Arrangörer: Folk och Försvar och LSU

Onsdag 3 juli 
Samtal med försvarsministern: att vara soldat eller sjöman, här och nu
Tid: Kl. 11:45-12:30
Plats: Försvarspolitisk Arena (S:t Hansgatan 11 med ingång Trappgränd)
Medverkande: Försvarsminister Karin Enström (M) samt sjömännen Christine Bengtsson och Johan Appelqvist
Arrangör: Folk och Försvar

Onsdag 3 juli 
Försvarsberedningens omvärldsanalys
Tid: Kl. 12:45-13:30
Plats: Säkerhetspolitiskt Sommartorg (Antons, Hörnet Cramérgatan/Hamnplan, Visby Hamn) 
Medverkande: Cecilia Widegren (M) Försvarsberedningens ordförande och Tommy Åkesson Försvarsberedningens huvudsekreterare
Arrangör: Folk och Försvar

Onsdag 3 juli  
Nordiskt försvarssamarbete – symbolpolitik eller komplement?
Tid: Kl. 16:45-17:30
Plats: Försvarspolitisk Arena (S:t Hansgatan 11 med ingång Trappgränd)
Medverkande: Dennis Gyllensporre Försvarsmakten, Magnus Christiansson Försvarshögskolan, Annika Nordgren Christensen
Arrangörer: Folk och Försvar, Försvarsmakten och Försvarshögskolan

Torsdag 4 juli 
Säkerhet – var, hur och tillsammans med vem?
Tid: Kl. 09:00-10:00
Plats: Säkerhetspolitiskt Sommartorg (Antons, Hörnet Cramérgatan/Hamnplan, Visby Hamn) 
Medverkande: Försvarsminister Karin Enström (M), Björn Fägersten forskare UI, Mikael Eriksson MÖ- och Nordafrika-analytiker FOI
Arrangör: Folk och Försvar

Torsdag 4 juli
Luftförsvaret: ny teknik – nya hot?
Tid: Kl. 13:00-13:45
Plats: Försvarspolitisk Arena (S:t Hansgatan 11 med ingång Trappgränd)
Medverkande: Johan Wiktorin Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Dan Jangblad Saab, Allan Widman riksdagsledamot (FP), Anna-Lena Sörenson riksdagsledamot (S)
Arrangör: Folk och Försvar

Fredag 5 juli 
Pinnjakten: sant och falskt om polisens effektivitet och resultat?
Tid: Kl. 10:30-12:00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 (lokal Vall)
Medverkande: Bengt Svenson rikspolischef Rikspolisstyrelsen, Erik Wennerström generaldirektör BRÅ, Marcus Svensson politisk chefredaktör Smålandsposten, Eva-Marie Persson chefsåklagare och Jarl Holmström polismästare
Arrangör: Folk och Försvar och Polisen

www.folkochforsvar.se

Folk och Försvar | Lilla Nygatan 14 | Box 2284 | 103 17 STOCKHOLM | Tel: 08-588 824 90

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.