Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen 2014

Söndagen den 12 januari inleds Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen. Konferensen är den 68:e i ordningen och den 21:e som är förlagd på Sälens Högfjällshotell.  

Rikskonferensen samlar varje år omkring 300 företrädare från framförallt Sveriges politiska, militära och civila skikt. Under tre dygn presenterar och diskuterar statsråd, riksdagsledamöter, myndighetschefer, folkrörelserepresentanter, näringsliv samt journalister aktuella frågor inom försvars- och säkerhetspolitik ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Rikskonferensen utgör en viktig plattform för diskussioner och nytänkande inom säkerhets- och försvarspolitik och är unik i sin form.

-          Eftersom det är valår har Folk och Försvar bjudit in alla partiledare att ge sin syn på Sveriges säkerhetspolitik. Intresset för att delta på konferensen har varit extra stort i år och utöver våra politiker har vi lyckats samla många av de i Sverige mest insatta inom området. Bland andra kommer Carl Bergqvist, mer känd som Wiseman’s Wisdoms att för första gången framträda offentligt, sedan det blev avslöjat vem han är, under rubriken ”Makt och medier: hur formas vår världsbild”.

I år är vi också stolta över att Finlands president Sauli Niinistö medverkar på söndagen och tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt blir utfrågade av vår moderator Pernilla Ström. Vi är också glada över att Yves Daccord, Director-General of International Committe of the Red Cross finns med som talare under måndagen, säger Lena Bartholdson, generalsekreterare på Folk och Försvar.

Försvarsförmågan har under 2013 haft ett ovanligt stort fokus i media och det blir även på årets Rikskonferens ett hett ämne där bland andra försvarsminister Karin Enström talar om hur vi stärker försvarsförmågan och samhällets beredskap. Därefter talar överbefälhavare Sverker Göranson under rubriken ”Den yttersta garanten”, fortsätter Lena Bartholdson.

Under Rikskonferensen är det totalt ett femtiotal talare som kommer att dela med sig av sina kunskaper och åsikter om säkerhets- och försvarspolitiken ur ett nationellt, europeiskt och internationellt perspektiv. Ett intressant område som bland annat kommer att presenteras är organiserad brottslighet där Michael Rawlinson som är Head of EU Office for Criminal Intelligence är inbjuden som talare. Vi får också lägesrapport från Afghanistan, Irakiska Kurdistan och från Filippinerna och därefter ett perspektiv på Syrienkonflikten. Hela Rikskonferensens program finns på Folk och Försvars hemsida.

Folk och Försvar grundades 1940 och är en partipolitisk oberoende ideell organisation bestående av drygt 70 medlemsorganisationer. Ordförande i Folk och Försvars styrelse är sedan 2012 Saco:s ordförande Göran Arrius.

Rikskonferensen pågår mellan 12-14 januari och går att följa live via Folk och Försvars hemsida. SVT Forum kommer dessutom att sända hela konferensen med start på måndag klockan 09:30. Rikskonferensen är Folk och Försvars första aktivitet för året och information om övriga aktiviteter såsom seminarier och utbildningar finns att läsa på hemsidan

www.folkochforsvar.se

Twitter: @FolkochForsvar

Hashtag: #fofrk

Folk och Försvar är en arena för debatt om säkerhets- och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med drygt 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar: