Folkförankringen av försvaret – Hur ska den gå till?

Många är de som talar om behovet av ”Folkförankring” av försvaret. Det är emellertid inte enkelt att förstå vad avsändaren menar med uttrycket ”Folkförankring” än mindre vilka åtgärder och verksamheter som leder till detta. När ”händer Folkförankring”? Syftet med seminariet är att diskutera innebörden av termen och göra den mer konkret och begriplig.

Ytterligare en frågeställning under seminariet är vilken roll som de frivilliga försvars- och försvarsfrämjande organisationer kan spela?

Seminariet är ett samarbete mellan Folk och Försvar och Landstormsfonden och genomförs i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria som är ordförande för Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Tid: 20 november 2013 kl 0900-1120
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm
Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Dokument & länkar