Försvarets förmåga – är den tillräcklig?

Folk och Försvar inbjuder till seminarium och diskussion om försvarets förmåga den 30 januari med utgångspunkt i 2009 års försvarsbeslut och slutsatser för framtiden. En betydelsefull aspekt är den militärtekniska utvecklingen och vilka krav denna kan komma att ställa på vårt försvar.

Under hösten 2013 genomförde Folk och Försvar tre seminarier på temat ”Försvarets effekt”. I tur och ordning behandlades flygvapnet, armén och marinen och respektive inspektör gav sin syn på sin försvarsgrens styrka och svagheter samt framtida utmaningar. Under det här seminariet för vi frågeställningarna vidare till några av våra försvarspolitiker.

Tid: Torsdag den 30 januari 2014, kl. 09:20-12:00 
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm 
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, tel. 0733-207786 eller på e-post lina.hast@folkcohforsvar.se

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med drygt 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar