Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport – analys och kommentarer

Fredagen den 31 maj överlämnade Försvarsberedningen sin första rapport, omvärldsanalysen, till försvarsministern. Uppgiften för den här rapporten har varit att ”analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner”.

Vilka påverkansfaktorer väljer Försvarsberedningen att lyfta fram som de viktigaste vad gäller vår säkerhet? Finns det några oväntade slutsatser? På vilket sätt har vår omvärld förändrats sedan förra rapporten 2007?

Välkommen till ett uppföljningsseminarium som syftar till att diskutera de olika infallsvinklarna.

Tid: Tisdag den 4 juni, kl 13.30-16.00
Plats: Kungl. Myntkabinettet (Flygelsalen), Slottsbacken 6 i Stockholm
Kontakt: Vid frågor kontakta Lisa Gillström på Folk och Försvar: lisa.gillstrom@folkochforsvar.se eller 08-588 824 96

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar