Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport – analys och kommentarer

Fredagen den 31 maj överlämnade Försvarsberedningen sin första rapport, omvärldsanalysen, till försvarsministern. Uppgiften för den här rapporten har varit att ”analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner”.

Vilka påverkansfaktorer väljer Försvarsberedningen att lyfta fram som de viktigaste vad gäller vår säkerhet? Finns det några oväntade slutsatser? På vilket sätt har vår omvärld förändrats sedan förra rapporten 2007?

Välkommen till ett uppföljningsseminarium som syftar till att diskutera de olika infallsvinklarna.

Tid: Tisdag den 4 juni, kl 13.30-16.00
Plats: Kungl. Myntkabinettet (Flygelsalen), Slottsbacken 6 i Stockholm
Kontakt: Vid frågor kontakta Lisa Gillström på Folk och Försvar: lisa.gillstrom@folkochforsvar.se eller 08-588 824 96

Dokument & länkar