Försvarsberedningens underlag - tre perspektiv

Den 12 juli 2012 gav regeringen Försvarsberedningen i uppgift att ”analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner”. Försvarsberedningen ska till våren 2013 lägga fram en omvärldsanalys som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Som en del av underlaget till arbetet har Försvarsmakten, Totalförsvarets Forskningsinstitut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överlämnat var sin rapport över det säkerhetspolitiska läget. Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium den 11 oktober för att ta del av och diskutera vad dessa tre myndigheter har valt att lyfta fram som de viktigaste faktorerna som påverkar vårt säkerhetspolitiska läge.

Datum: Torsdag den 11 oktober 2012, kl. 09:00 - 11:45

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta Jonathan Lundell, tel. 070-8107817 eller jonathan.lundell@folkochforsvar.se

Varmt välkommen!

Folk och Försvar är en arena för debatt om säkerhets- och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar