Inför toppmötet i Wales: Svenska förväntningar och Natos vägval

Den 4-5 september äger Natos toppmöte rum i Wales och det är stora frågor som står på agendan. Ett dramatiskt förändrat säkerhetspolitiskt läge i närområdet och avslut på ISAF-insatsen i Afghanistan är två faktum som alliansen står inför. Den tillträdande generalsekreteraren Jens Stoltenberg får ingen mjukstart. 

Hur ska Nato möta de nya säkerhetspolitiska utmaningarna? Vad innebär det ryska agerandet i Ukraina? Sverige kommer att finnas på plats i Wales som partnerland. Vilka förväntningar har Sverige som partnerland? Vilka är de viktiga frågorna, ur ett svenskt perspektiv?

Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium för att diskutera Natos vägval och Sveriges förväntningar inför toppmötet.

Tid: Tisdag den 26 augusti 2014 kl. 09:00-10:30

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, lina.hast@folkochforsvar.se eller tel. 08-588 824 97

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar