Islamiska staten – hur långt kan de gå?

Inbördeskriget i Syrien är inne på sitt fjärde år och situationen i Irak har försämrats avsevärt de senaste månaderna. Islamiska statens (IS) våldsamma framryckningar och erövringar av stora områden i de båda länderna har fått förödande konsekvenser. Miljontals människor är på flykt och en stor andel av dem är barn och ungdomar. Under sommaren 2014 ökade tillströmningen av jihadister till IS både från regionen och från europeiska länder. Problemet är inte bara regionalt utan många länder är engagerade i att begränsa IS framfart.

Hur hänger händelseutvecklingen i Syrien och Irak ihop? Hur ser situationen för civilbefolkningen ut? Vilka är IS och vad är deras mål? Vad skulle kunna vända utvecklingen? Varmt välkommen till ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar där dessa frågor kommer att diskuteras.

Tid: Onsdag den 1 oktober kl. 09:00-11:00

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, tel 08-588 824 97 eller lina.hast@folkochforsvar.se

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar