Krigsmaterielexport – på vilka villkor?

Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) har nu drygt tio månader kvar att arbeta innan den ska lämna sitt betänkande. KEX huvudsakliga uppdrag är att redovisa förslag till en ny lagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. KEX har att pröva många viktiga frågor. En sådan är hur icke-demokratiska stater ska definieras. En annan viktig fråga är vilka säkerhetspolitiska konsekvenser som kan bli följden av en skärpt lagstiftning.

Folk och Försvar inbjuder till seminarium i syfte att ta upp dessa och angränsande frågor. Kommer till exempel säkerhetspolitiska överväganden och skäl även i fortsättningen att vägas in vid tillståndsprövningen av krigsmaterielexport? Vilka säkerhetspolitiska konsekvenser, positiva såväl som negativa, kan uppstå vid krigsmaterielexport? Hur ser tillståndsgivningen och regelverket ut? Hur ser några av de olika intressenterna på utformningen av ett nytt regelverk?

Tid: Tisdag den 18 februari 2014, kl. 13:00-15:45
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, tel. 08-588 824 97 eller lina.hast@folkochforsvar.se 

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med drygt 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar