Krisberedskap - då,nu och i framtiden

Samhällets krisberedskap har under senare år genomgått stora förändringar och fortsatta förändringar kommer att krävas i takt med att samhället utvecklas. Nya och alltmer påtagliga hot som t.ex. klimatförändringar, ökade beroendeförhållanden mellan olika former av samhällsviktig verksamhet, allt fler privata aktörer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet, sociala medier och nya kommunikationsmönster mellan människor samt en åldrande befolkning är bara några exempel på faktorer som måste tas i beaktande vid utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap.

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) in till ett seminarium den 23 oktober för att diskutera följande frågeställningar: Hur har dagens krisberedskap i Sverige vuxit fram, hur är den utformad i dag och vilka trender kommer att vara viktiga för utformningen av morgondagens krisberedskap? Vilka svagheter finns i systemet?

Datum: 23 oktober 2012 kl 09:00-10:00 (frukost serveras från kl. 08:30)

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) i Stockholm

Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, tel. 08-588 824 97 eller lina.hast@folkochforsvar.se 

Folk och Försvar är en arena för debatt om säkerhets- och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar