Läget i Syrien

Efter drygt två års krig med över 100 000 döda är det svårt att se ett slut på det som sker i Syrien.

Vilka är de politiska lösningarna? Finns det ett alternativ till den nuvarande politiska ledningen? Hur ser länderna i regionen på konflikten och hur påverkas dem? Vilken roll kan omvärlden spela? Vad har hänt med ”skyldigheten att skydda”?

 

I säkerhetsrådet kommer de fem permanenta medlemmarna inte överens om hur frågan ska hanteras eftersom Ryssland och Kina blockerar ett ingripande i landet. Civilbefolkningen är hårt drabbad, många människor är på flykt och frågan huruvida kemiska stridsmedel har använts i kriget är högaktuell.

Välkomna till ett seminarium som handlar om bakgrunden till konflikten i Syrien, de regionala aspekterna, den internationella responsen och folkrätten.  

Taggar:

Dokument & länkar