Lena Bartholdson ny generalsekreterare - Folk och Försvar

Lena Bartholdson är sedan 1 april 2012 ny generalsekreterare för Folk och Försvar. Lena har arbetat på Folk och Försvar sedan 2003 och senast som biträdande generalsekreterare.

-          Jag känner mig mycket glad och stolt över att få efterträda Lars Ekeman. Organisationen ligger mig varmt om hjärtat och det är ett stort nöje att arbeta med frågor som har en sådan bredd, säger Lena Bartholdson.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 70 riksorganisationer. Förbundets uppgifter är att skapa intresse och kunskap om säkerhets- och försvarspolitik samt samhällssäkerhet.

Förutom den årliga Rikskonferensen arrangerar Folk och Försvar närmare 60 seminarier, studieresor och utbildningar. Dessutom genomförs närmare 450 säkerhetspolitiska introduktionsutbildningar för gymnasieungdomar.

-          Vi ska bibehålla en aktuell och bred programverksamhet, samt utveckla den. En särskild satsning ska dessutom göras för att utveckla en skräddarsydd verksamhet för ungdomar, avslutar Lena Bartholdson.

 

Lena Bartholdson
Generalsekreterare
Tel: 070-733 07 47
lena.bartholdson@folkochforsvar.se

Cindy Sturesson
Programansvarig
Tel: 076-812 53 84
cindy.sturesson@folkochforsvar.se

Media

Media

Dokument & länkar