Minskad brottslighet och ökad trygghet – hur når vi dit?

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Färre brott ska begås. Fler brott ska klaras upp. Tryggheten och polisens synlighet ska öka och förtroendet gentemot medborgarna ska stärkas. Dessa är alla väsentliga delar i polisens uppdrag och mål. Hur prioriterar man mellan dessa mål? Vilken polisiär verksamhet leder på bästa sätt till minskad brottslighet och ökad trygghet och hur ska detta mätas? Seminariet vill belysa dessa och angränsande frågor. Välkommen att ta del av diskussionen!

Tid: Onsdag den 26 mars 2014, kl. 10:00-11:30
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) Stockholm
Kontakt: Vid frågor vänligen kontakat Lisa Gillström, lisa.gillstrom@folkochforsvar.se eller 08-588 824 96

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Dokument & länkar