Personalförsörjningen – dags att vidga diskussionen?

Folk och Försvar och Kristdemokraterna inbjuder till ett seminarium om vad som händer i personalförsörjningssystemet och en diskussion om tänkbara vägar att justera systemet och därmed göra det mer attraktivt att ta anställning hos Försvarsmakten.

I Försvarsmakten pågår förberedelser inför insatsorganisation 2014 (IO14). Men hur är prognosen för försörjning med personal? Kommer det nya personalförsörjningssystemet att fungera såsom är tänkt eller krävs det justeringar? Det finns oroande tendenser att omsättningen av personal är alltför hög och det gäller dessutom särskilt de tidvis anställda som ska utgöra ca 75 %. Ett större antal än beräknat slutar i förtid. Det existerande regelverket får ibland effekter som gör att den enskilde upplever att han eller hon inte har en god arbetsgivare. Vilka ekonomiska beräkningar finns när det gäller rekryteringen?

Tid: Onsdag den 13 februari 2013, kl. 09:00-11:30
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm
För mer information kontakta: Cindy Sturesson mobil: 076-812 53 84

Program

Moderatorer: Lars Ekeman, senior rådgivare, Folk och Försvar

                      Cindy Sturesson, programansvarig, Folk och Försvar

09:00 Välkomstord

Lars Ekeman, senior rådgivare, Folk och Försvar

Mikael Oscarsson (KD), ledamot i Försvarsutskottet

09:05 Personalförsörjningssystemet – problem och möjligheter?

Mikael Oscarsson (KD), ledamot i Försvarsutskottet

09:20 En hållbar personalpolitik – en soldats perspektiv

Andreas Braw, student, Försvarshögskolan

09:30 Två perspektiv från näringslivet
Ragnar Norbäck, koncernchef Nobina

Johan Karlsson, vice VD Military Work

(Inledning 10 minuter per person)

10:10 Kaffe och smörgås

10:30 Försvarsmakten - kommentar
Bengt Svensson, chef Förbandsproduktion
Lars Berglund, chef personalstabens Arbetsgivaravdelning

10:45 Diskussion

Lars Adaktusson, journalist

Marcus Mohlin, forskare, Försvarshögskolan

Torbjörn Björlund (V), ledamot i Försvarsutskottet

Mikael Oscarsson (KD), ledamot i Försvarsutskottet

11:30 Seminariet slut

Varmt välkomna!                                                                          

Taggar: