Rysslandskrisen och energiförsörjningen – konsekvenser för EU och Sverige

Frågan om energi och energitillgång är en allt viktigare säkerhetspolitisk fråga. En stor del av Europas gasleverans från Ryssland kommer via Ukraina och Rysslands agerande gentemot Ukraina har än mer aktualiserat frågan. Vintern närmar sig och behovet av gas kommer att öka. Ryssland, EU och Ukraina signerade för några veckor sedan en överenskommelse om att ryska gasleveranser till Ukraina ska fortlöpa till mars 2015 men leveranserna täcker inte helt Ukrainas behov. Vad innebär överenskommelsen?

Vilka är de globala energitrenderna och hur ser den framtida energiförsörjningen ut? Hur används energiresurser som ett säkerhetspolitiskt verktyg?  Vilka konsekvenser får Rysslandskrisen för europeisk och svensk energiförsörjning? Vilka olika framtidsscenarier finns det? Hur ser Sveriges behov och vår beredskap ut? Folk och Försvar och Energimyndigheten bjuder in till ett seminarium för att diskutera dessa frågeställningar. 

Tid: Onsdag den 19 november 2014, kl. 09:00-10:30

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Kontakt: Vid frågor kontakta Lina Hast, lina.hast@folkochforsvar.se eller 08-588 824 97

Taggar:

Dokument & länkar