Skogsbranden i Västmanland – perspektiv på kriskommunikation

Den sista juli startade den stora skogsbranden i Västmanland. Snabbt utvecklades den till den värsta skogsbranden i modern tid. Hur såg brandförloppet ut och vilka faktorer påverkade räddningsarbetet? Vilken roll spelade de frivilliga krafterna? Vilken information förmedlades till allmänheten och hur ska vi se på den mediala rapporteringen?

Välkommen till seminarium hos Folk och Försvar.

Datum: Onsdag den 17 september 2014 kl. 09:00-11:00
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm
Kontakt: Lisa Gillström, lisa.gillstrom@folkochforsvar.se eller 08-588 824 96 

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Dokument & länkar