Sveriges försvarspolitiska samarbeten - analys och kommentarer

I december 2013 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att beskriva Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete bland annat i Norden, inom EU och med Nato. Utredaren ambassadör Tomas Bertelman fick även i uppdrag att ge förslag på hur dessa samarbeten kan utvecklas. Den 29 oktober lämnade utredaren över sin rapport till försvarsministern, och samma dag genomförde Folk och Försvar ett seminarium där rapporten presenterades.

Folk och Försvar välkomnar till ett uppföljningsseminarium som syftar till att analysera rapporten. Vilka är de huvudsakliga förslagen? Vilka är slutsatserna och vad innebär de för svensk försvars- och säkerhetspolitik? 

Tid: Torsdag den 6 november kl. 09:00-10:45

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, lina.hast@folkochforsvar.se eller tel. 08-588 824 97

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar