Utmaningar för krisberedskapen

Sverige har hittills varit relativt förskonat från kriser. Men visst har vår krisberedskapsförmåga satts på prov! Dagens krisberedskapssystem står inför ständiga förändringar. Nya hot, ökad internationalisering och fler aktörer t ex bredbandsbolag, betalkortsföretag och mobiloperatörer gör att nya krav ställs på krisberedskapssystemet. Dessutom sprids information via sociala medier mycket snabbt och detta påverkar vårt sätt att agera i krissituationer.

Svensk krisberedskap handlar om att förebygga, motstå och kunna hantera en kris. Vilka är trenderna och hur påverkar det vårt krisberedskapssystem? Hur hanteras det växande antalet aktörer? Hur påverkar sociala medier vårt sätt att hantera kriser?

Folk och Försvar och FOI arrangerar den 14 november ett frukostseminarium om krisberedskap där ovanstående frågeställningar kommer att diskuteras.

Varmt välkommen!

Datum: 14 november 2012 kl 09:00-10:30 (frukost serveras från kl. 08:30)

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) i Stockholm

Kontakt: Vid frågor kontakta Lina Hast, tel. 08-588 824 97 eller lina.hast@folkochforsvar.se

Folk och Försvar är en arena för debatt om säkerhets- och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar