Utmaningar för svensk försvars- och säkerhetspolitik

Svensk försvars- och säkerhetspolitik är i blickfånget. Försvarsberedningen lämnade den 31 maj 2013 in sin säkerhetspolitiska rapport och den 15 maj 2014 ska den försvarspolitiska rapporten överlämnas till försvarsministern. Ett nytt försvarsbeslut ska fattas 2015 och parallellt fortlöper förändringsarbetet av den nya insatsorganisationen för Försvarsmakten.

Vilka är knäckfrågorna inför försvarsbeslutet? Vilka är de främsta utmaningarna vi står inför – idag och imorgon? Hur ser utvecklingen av den svenska försvars- och säkerhetspolitiken ut?

Folk och Försvar i samarbete med Socialdemokraterna bjuder in till seminarium som syftar till att diskutera tre områden som är avgörande för utvecklingen av den svenska försvars- och säkerhetspolitiken: personalförsörjning, materielförsörjning samt förmågor.

Tid: Torsdag 6 mars kl 13:00-15:45
Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet Fredsgatan 2 Stockholm
Kontakt: Vid frågor kontakta Lisa Gillström 08-588 824 96 eller lisa.gillstrom@folkochforsvar.se

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Dokument & länkar