Vägen framåt för Sveriges försvarspolitiska samarbeten

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik bygger på tanken om att fred och säkerhet skapas i samverkan med andra länder och organisationer. Försvarsberedningen framhåller i sin rapport Vägval i en globaliserad värld betydelsen av utvecklade och fördjupade försvarspolitiska samarbeten. Beredningen önskade att möjligheterna att förbättra dessa samarbeten skulle analyseras och utvecklas i särskild ordning. I december 2013 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera hur Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete i bland annat Norden, inom EU och med Nato kan utvecklas givet de möjligheter och begränsningar de olika länderna omfattas av. I uppdraget ingår även att bedöma konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Den 29 oktober lämnar utredaren ambassadör Tomas Bertelman över sin rapport till försvarsministern. Folk och Försvar välkomnar till ett seminarium där utredarens slutsatser presenteras.

Varmt välkommen!

Tid: Onsdag den 29 oktober kl. 14:00-15:00

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Kontakt: Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, lina.hast@folkochforsvar.se eller 08-588 824 97

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Taggar:

Dokument & länkar