Pressinbjudan: Välkommen till frukostseminarium om cirkeldeltagare

Tisdagen den 16 september 2014 kl.8.00–9.30 arrangerar Folkbildningsrådet ett frukostseminarium om den nya utvärderingen "Cirkeldeltagare efter 65 - Livskvalitet och aktivt medborgarskap".

I befolkningen är 19 procent äldre än 65 år men i studiecirklarna är det 36 procent. De senaste 20 åren har andelen cirkeldeltagare i ålderskategorin 65+ ökat kontinuerligt, 2013 var cirka 236 000 deltagare över 65 år.

Vilken betydelse har det för äldre att delta i studiecirklar? Uppnår staten sina syften med att ge ekonomiskt stöd till studiecirklarna?

Forskarna Pelle Åberg, Eva Andersson och Mats Bernerstedt presenterar resultatet av studien.

Seminariet hålls hos Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50 i Stockholm.

Anmäl er senast den 12 september på www.folkbildning.se/frukostseminarium-cirkeldeltagare 

Kontaktperson
Rebecka Svensén, kommunikationsansvarig
Tel.070-588 61 99
E-post. rebecka.svensen@folkbildning.se

Om Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet fördelar och följer upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.
Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: Folkbildningsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO).

Taggar:

Om oss

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet. http://www.folkbildning.se/

Prenumerera