Folkhem satsar på värmländskt trä i kommande projekt

Report this content

Värmländska träprodukter kommer att utgöra stommen i Folkhems projekt Cederhusen och Tree House.

Det står klart sedan avtal tecknats mellan ByggPartner och Stora Enso, som även kommer att bistå med digitala verktyg anpassade för trähusbyggande.

Nyligen signerade Folkhem och ByggPartner ett entreprenadavtal för två centralt belägna projekt i Stor-Stockholm, Cederhusen och Tree House, där Cederhusen är först ut med planerad produktionsstart till sommaren 2022.

Nu tecknar ByggPartner leveransavtal med Stora Enso. För Folkhem betyder det att material i det pågående projektet Cederhusen i Hagastaden och kommande projektet Tree House i Sundbyberg levereras från Stora Ensos fabrik för CLT (Cross-Laminated Timber) i Grums.

- Det känns väldigt bra att stommen i våra projekt kommer att byggas av närodlat svenskt material. Stora Enso har stor kunskap och tillsammans kommer vi att kunna utveckla projekten ytterligare, säger Anna Ervast Öberg, projekt- och affärsutvecklingschef Folkhem

ByggPartner har sedan 2014 samarbetat med Stora Enso och tillsammans levererat tiotalet hållbara träbyggnader i Dalarna/Gästrikland samt Mälardalen med stor variation av byggnadstyper. I flertalet av samarbetena har ByggPartner nyttjat digitala verktyg framtagna av Stora Enso, så som ”CLT360+” (hjälpmedel vid montage) och ”Woodsense Wiiste” (aktiva fuktsensorer), något man bär med sig till kommande projekt.

- Stora Enso är en engagerad partner som hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre på träbyggnad. Tillsammans med Folkhem kommer vi att ha ett samarbete med en hög grad av lärande och utveckling, säger ByggPartners VD Sture Nilsson.

Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions Stora Enso, kommenterar samarbetet:

  - Vi är glada att Stora Enso blev vald som materialleverantör till Folkhems kommande träprojekt. Tillsammans kommer vi att bidra till omställningen mot mera cirkulära, innovativa och digitaliserade lösningar för att påskynda byggbranschens omställning.

För mer information om Cederhusen, besök: Cederhusen, trähus i Hagastan med 234 lägenheter. | Folkhem

För mer information om Tree House, besök: Tree house | Folkhem

För mer information, kontakta:
Anna Ervast Öberg, Affärs- & Projektutvecklingschef Folkhem, anna.oberg@nordr.se,  073-349 83 17

Cecilia Bergqvist, Marknadskommunikatör  Folkhem, cecilia.bergqvist@nordr.se,  070-999 70 44

Om Folkhem:

”Folkhem är en bostadsutvecklare som enbart bygger hus i trä. Bolaget arbetar med Sveriges bästa arkitekter för att producera framtidens boende, där naturen sitter i väggarna. Med drivkraften att vara en förebild och innovatör inom hållbart byggande, tar Folkhem med sina hus i trä ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan. Folkhem har sitt säte i Stockholm och har idag över 1200 byggrätter under utveckling i Stockholm, Sundbyberg och Uppsala. För mer information, besök: www.folkhem.se

Prenumerera

Media

Media