Folkhem växlar upp inför nya trähusprojekt

Report this content

Folkhem, som specialiserat sig på flerbostadshus i trä, fortsätter att växa.

Nu rekryteras Åsa Björnsdotter Olsson som projektutvecklare och Felix Antman Debels som affärsutvecklare för att ta Folkhems satsning vidare.

Folkhem bygger bara i trä och har utvecklat projektet Cederhusen, Stockholms första bostadskvarter som byggs helt i trä. Projektet som ligger i Hagastaden har tagits väl emot av kunder och omvärld. Det ökade intresset för trähus har inneburit allt fler förfrågningar för Folkhem.

- Genom Cederhusen har vi visat att vi menar allvar med satsningen på klimatsmart byggande i kombination med en tydlig arkitektonisk ambition. Dessa nyckelrekryteringar är viktiga för att vi ska kunna fortsätta utveckla världens största samlade trähusportfölj och stärka trähusbyggandet i stor skala för framtiden, säger Anna Ervast Öberg, Affärs- och Projektutvecklingschef Folkhem.

Bolaget växlar därför upp verksamheten och rekryterar två nyckelmedarbetare, Åsa Björnsdotter Olsson och Felix Antman Debels, som kommer att stärka projekt- och affärsutveckling.

Åsa Björnsdotter Olsson anställs som projektutvecklare. Hon kommer närmast från en roll som projektutvecklare på OBOS Sverige, har även arbetat på Aros Bostad och har över 15 års erfarenhet av bostadsutveckling. 

- Steget till Folkhem, som tar ett tydligt klimatansvar bland annat genom att enbart bygga hus i trä, är väldigt spännande. Att kunna bidra med min erfarenhet av utveckling av flerbostadshus och få vara med på resan att utveckla nya hållbara bostäder känns oerhört inspirerande, säger hon.

Felix Antman Debels anställs som affärsutvecklare. Han är civilingenjör utbildad på KTH och kommer närmast från Stockholm Urban Advisors, där han arbetat med strategisk kommunikation och affärsutveckling för bygg- och fastighetsbolag. Innan dess arbetade han som borgarrådssekreterare i Stockholms stad med ansvar för stadsbyggnadsnämnden. Han har även varit ungdomsrepresentant i den svenska delegationen till klimattoppmötet i Paris.

- Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Ska målsättningarna i Parisavtalet nås måste branschen ställa om sitt produktionssätt. Folkhem med sitt tydliga ställningstagande att enbart bygga i trä har visat att man ligger i absolut framkant vad gäller hållbart byggande i komplexa miljöer. Dessutom med höga arkitektoniska ambitioner. Det känns därför oerhört kul och viktigt att bidra till att vi kan fortsätta skapa Sveriges hållbaraste bostadsprojekt, säger han.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef Folkhem, 073-349 83 17

Cecilia Bergqvist, marknadskommunikatör, Folkhem, 070-999 70 44

Prenumerera

Media

Media