Folksam och GIH i forskningssamarbete för att förebygga idrottsskador

Varje år inträffar uppskattningvis 100 000 skador relaterade till idrottsutövning och det behövs mer forskning kring hur de kan förebyggas. Därför inleder Folksam och GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, nu ett forskningssamarbete med syfte att kartlägga idrottsskador och identifiera skadeförebyggande åtgärder.

Samarbetet mellan Folksam och GIH har gjort det möjligt för GIH att anställa en doktorand vars forskning ska inrikta sig på kartläggning av idrottsskador och förslag till hur dessa kan förebyggas. Folksam handlägger varje år cirka 20 000 skador som uppstår under organiserad idrottsutövning, och förutom finansiellt stöd under fyra år, kommer forskningsprojektet också att ha tillgång till Folksams unika skadedatabas.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och jobbar därför aktivt med att förebygga idrottsskador. Som idrottens försäkringsbolag är vi stolta över att kunna bidra med konkreta skadeförebyggande insatser, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott.

Ett annat exempel på Folksams skadeförebyggande arbete är projektet ”Knäkontroll”. Det har framgångsrikt drivits tillsammans med Svenska Fotbollförbundet med målet att förebygga knäskador hos flickfotbollsspelare. Nu utvidgas Folksams insatser genom samarbetet med GIH.

– De hälsosamma effekterna av att vara fysiskt aktiv är välkänd och dessvärre innebär idrottsutövande en ökad risk att drabbas av skador. I Sverige svarar idrottsskador för cirka 20-30 procent av olycksfallsskadorna. Det är därför av största vikt att försöka minimera antalet skador och eventuella bestående men, säger Karin Henriksson-Larsen, rektor GIH.

Forskningsprojektet inleddes våren 2012 och sträcker sig över fyra år. Det första delmålet för projektet är att få en bild av nuläget för de akuta skadorna inom idrotten samt hur dessa har förändrats över de senaste sju åren. Inom projektet kommer man också att göra jämförelser mellan olika förbund, åldrar och kön för att kunna identifiera högriskgrupper för allvarliga skador. Slutmålet är en utvärdering av skadeförebyggande åtgärder.

För ytterligare information:
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott, telefon 0708-31 52 17
Karin Henriksson-Larsen, rektor GIH, telefon 070-22 000 739

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar: