45 procent av slutlönen i allmän pension är det nya normala

Report this content

I en ny rapport som Folksam* tagit fram konstateras att den allmänna pensionen fortsatt ligger fast på 45 procent av slutlönen, att den totala pensionen under perioden 2003-2020 sjunkit från 86 procent till 73 procent av slutlönen och att fler går i pension vid eller före 65 års ålder än för 20 år sedan.

I rapporten som heter ”Svenskarnas allmänna pensioner faller som en sten – vad krävs för att vända utvecklingen?” presenterar Folksam ett antal förslag som skulle höja nivån på den allmänna pensionen till de 60 procent av slutlönen som utlovats, som skulle premiera arbete och som återskapar en tydlig skillnad mellan grundskydd och pension.

–  Sveriges pensionssystem måste uppgraderas, att lägga till nya bidrag och hoppas att alla ska jobba tills de är över 70 år är inte rätt väg att gå. Det behövs åtgärder som är förankrade i människors verklighet och väldigt många varken kan eller får arbeta tills de är 70 år gamla, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

I en ny Sifo-undersökning* som Folksam låtit genomföra kring pension och pensionsålder framkommer bland annat att:
 - 4 av 10 (42 procent) tror att de behöver arbeta tills de är 68 år eller äldre för att få en trygg pension. Motsvarande siffra bland LO-förbundens medlemmar var 49 procent och bland TCO-förbundets medlemar var siffran 41 procent.
- 4 av 10 hoppas kunna gå i pension senast vid 64 års ålder. Bland LO-förbundens medlemmar hoppas 46 procent kunna gå i pension senast vid 64 års ålder, motsvarande siffra bland Saco-medlemmar var 30 procent.
- Drygt var femte person (22 procent) är orolig att de inte kommer att kunna arbete så länge det behövs för att få en trygg pension. Bland kvinnor var siffran 25 procent och motsvarande siffra bland män var 21 procent.
- Nästan 4 av 10 (38 procent) bland medlemmar i något LO-förbund uppgav att de är oroliga att de inte kommer att kunna arbeta så länge som behövs för att få en trygg pension, motsvarande siffra bland Saco-förbundens medlemmar var 18 procent.
- Bland personer med en inkomst upp till 24 999 kronor i månaden före skatt svarar drygt 3 av 10 (31 procent) att de är oroliga att de inte kommer kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension, motsvarande siffra bland personer med en inkomst över 35 000 kronor i månaden var 15 procent.

– Våra förslag till förbättringar skulle göra pensionssystemet mer robust och rättvist. Det är hög tid att vi får ett pensionssystem som håller de löften som utlovats och lever upp till de förväntningar människor har på sin pension. Det skulle gynna den enskilda individen men även samhället i stort, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Folksams förslag för att göra pensionssystemet rättvist och robust igen:
- En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter
- En gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet
- En moderniserad garantipension

Läs hela rapporten ”Svenskarnas allmänna pensioner faller som en sten – vad krävs för att vända utvecklingen?” här.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från Sifo-undersökningen


* Kantar Sifo genomförde, på uppdrag av Folksam, en riksrepresentativ webbundersökning med 1000 svarande mellan 18–67 år under persioden 28 april och 12 maj. Antalet män som deltog var 497 och antalet kvinnor var 503. * Bygger bland annat på statistik från SCB över förhållandet mellan den allmänna pensionen och slutlön.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se