Cykelhjälmarna hänger inte med i utvecklingen

Report this content

Nyligen genomförde Folksams ett krocktest för att illustrera och undersöka de vanligaste olyckorna mellan bil och cykel. Resultatet visar att dagens hjälmar inte är testade och anpassade till de hastigheter som svåra cykelolyckor med bil sker i, vilket kan få förödande konsekvenser. 


Nyligen genomförde Folksams ett krocktest för att illustrera och undersöka de vanligaste olyckorna mellan bil och cykel. Resultatet visar att dagens hjälmar inte är testade och anpassade till de hastigheter som svåra cykelolyckor med bil sker i, vilket kan få förödande konsekvenser. 

I takt med att allt fler väljer cykeln som transportmedel, samtidigt som användandet av elcyklar ökat explosionsartat de senaste åren, så skadas många cyklister i trafiken. Varje år skadas nästan 10 000 cyklister, varav cirka 2000 skadas allvarligt. Runt 7500 av dessa är singelolyckor medan drygt 1100 är cyklister som skadas i kollision med motorfordon varje år. Varje dag drabbas tre cyklister av huvudskador i Sverige, cirka en femtedel av alla huvudskador uppstår vid kollision med bil, dessa resulterar oftast med de allvarligaste följderna. 

I nuläget certifieras cykelhjälmar genom tester där kollisionen motsvarar en hastighet på knappt 20 km/h. Dagens elcyklar har vanligtvis en spärr där motorn slutar hjälpa till vid 25 km/h men det finns även exempel på elcyklar som går upp mot 45 km/h. En av de vanligaste kollisionerna mellan bil och cyklist sker i stadsmiljö, där hastighetsbegränsningen ofta är 40 km/h. Krocktester i den hastigheten visar till exempel att det populära huvudskyddet Hövding inte hinner utvecklas för att ge ett bra skydd. 

– Hövding valde att inte delta i vårt krocktest med anledning av att huvudskyddet inte skulle hinna utvecklas i en krock med en personbil i 40 km/h, något som vi ser allvarligt på givet att många använder Hövding samt att det är en vanlig förekommande hastighet i staden där flest cyklister krockar med bilister, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

De stora bristerna i huvudskyddet Hövding bekräftas i ett liknande krocktest som genomförts av BaST i Tyskland, där skyddet inte hann utvecklas helt för att täcka huvudet i kollision med personbil som färdades i 40 km/h.
 
Folksam menar att branschen behöver se över testerna för hur certifieringen av cykelhjälmar sker, att man behöver utföra testerna även i högre hastigheter som stämmer bättre överens med hur olyckorna med motorfordon faktiskt ser ut. Folksam kommer i fortsättningen att utföra tester av cykelhjälmar i högre hastigheter för att säkerställa att de skyddar bättre vid svårare kollisioner med bil - något branschen borde ta efter.

Folksam tar nu bort sin rekommendation för huvudskyddet Hövding

I Folksams tidigare konsumenttester av hjälmar har Folksam märkt Hövding med ”Bra val”, men när det kommer till högre, och mer verklighetstrogna hastigheter i kollisioner med bil så hinner inte skyddet utvecklas. Därför tar nu Folksam bort sin rekommendation och sin märkning ”Bra val” från huvudskyddet.

– I vår senaste mätning av användningen av cykelhjälm så ser vi till exempel att i Stockholm använder mer än var tionde cyklist en Hövding, säkerligen i tron på att den ger ett fullgott skydd, men så är inte fallet om man exempelvis kolliderar med personbil, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.
 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Prenumerera

Media

Media