Fler och grövre fortkörningar bland yrkesförare

Report this content

För tredje året i rad har Folksam genomfört hastighetsmätningar av yrkestrafiken i Stockholm och Uppsala, och hastighetsöverträdelserna fortsätter att öka. Precis som föregående år är det taxichaufförer som är de största fartsyndarna, men färdtjänstförare står ut med hög andel överträdelser på vägar med låga hastigheter.

I snitt kör yrkesförare för fort sex av tio gånger. Andelen fortkörare har ökat i stort sett alla branscher. Färdtjänst är de som oftast bryter mot hastighetsgränserna på 40-vägar. Där kör de för fort i 96 procent av fallen. Även på 30-vägar kör de för fort i över nio av tio mätningar, och endast taxichaufförer kommer sämre ut.

Taxiförare bryter i snitt mot hastighetsgränserna i tre av fyra fall vilket är mest sett till alla branscher. På 30-vägar kör de för fort i 95 procent av mätningarna.

− Sedan vi började med mätningarna för tre år sen har det dessvärre gått åt fel håll med allt fler och kraftigare fortkörningar. Att nu färdtjänstförare sållar sig till taxibranschen med både många och grövre hastighetsöverträdelser är minst sagt olyckligt. Det här är två branscher som har passagerare i bilen, vilket även innebär ett ansvar för de som åker med. De som behöver färdtjänst kanske inte heller alltid kan säga ifrån om det går för fort, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Det är inte bara andelen fortkörningar som har ökat, utan även den genomsnittliga hastigheten vid överträdelse har gått upp sedan 2018 års mätning. Från 7 km/h för fort till 8,5 km/h vid årets mätning. Skillnaden är tydligast i tätbebyggda områden. På 30-vägar har alla branscher blivit sämre på att hålla hastigheten och på 40- och 50-vägar har dessutom de grova överträdelserna blivit fler.

− 8,5 km/h kanske inte låter som så mycket, men vi vet att det på 30-vägar motsvarar 50 procents ökad risk för allvarliga skador vid kollision med andra fordon, 70 procents ökad risk för svåra personskador och tre gånger ökad dödsrisk vid påkörning av fotgängare, säger Amanda Axelsson, forskare på Folksam.

Även tung trafik kör för fort. Det är speciellt fallet i tätorter där många oskyddade trafikanter vistas. På 30-vägar uppmättes fortkörningar i 80 procent av mätningarna och överträdelser över 10 km/h i en femtedel av fallen. På 40-vägar är det ännu värre med 84 procents fortkörningar och uppmätta hastigheter över 10 km/h i 35 procent.

− Det är väldigt allvarligt att tunga lastbilar, i vissa fall med släp, kör för fort i områden med låga hastigheter. 30- och 40-zoner ligger ofta nära områden där många oskyddade trafikanter befinner sig, till exempel utanför våra dagis och skolor, säger Amanda Axelsson.

Bäst på att respektera hastighetsgränserna är busschaufförer, men även här har överträdelserna blivit fler, liksom fortkörningar över tio km/h.

− Företag som är ISO39001-certifierade kör inte för fort i samma utsträckning som företag utan. Ett stort ansvar för fortkörningarna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilde föraren. De har ett ansvar att skapa förutsättningar för att deras transporter sker på ett trafiksäkert sätt där hastighetsbegränsningarna följs. Studien visar att ISO39001 är ett effektivt sätt att påverka detta i rätt riktning, säger Amanda Axelsson.

För ytterligare information:

Anders Kullgren, forskningschef Folksam, 070-831 68 35
Amanda Axelsson, forskare Folksam, 076-125 30 24
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar: