Folksams undersökning visar att bältesanvändning i buss minskar

Report this content

Folksam har nyligen genomfört en observationsstudie kring bältesanvändning i buss, i studien gjordes 2274 observationer på 142 bussturer i fem olika regioner runtom i Sverige. Studien visar att bältesanvändningen gått ner från 30 procent till knappt 18 procent sedan 2011.


Att färdas med buss är ett av de säkraste färdmedlen på väg. Åren 2011–2020 så dog i genomsnitt färre än en person per år och cirka 14 skadas allvarligt varje år i bussolyckor på svenska vägar (Trafikanalys 2023). Antalet svårt skadade och omkomna i bussolyckor har dock inte minskat i samma omfattning som för vanliga bilolyckor.

Folksams observationsstudie visar en bältesanvändning på 18 procent för samtliga 2274 observationer i 142 bussturer i områden kring Sundsvall, Uppsala, Västerås, Enköping, Hallstahammar, Stockholm, Göteborg, Kungälv och Borås. I 99 procent av bussturerna fick resenärerna någon form av auditiv eller visuell information om att bältet skulle användas. I 42 procent av turerna gjordes någon form av röstutrop om att använda bältet (från föraren eller inspelade utrop) och i 15 procent av turerna gjorde föraren ett utrop.

– Även om det är lag sedan 1999 att använda bälte i de bussar som har bälten så är användningen och kännedomen bland resenärerna väldigt låg. Genom att öka medvetenheten om bältesanvändning i bussar är förhoppningen att denna undersökning bidrar till åtgärder i linje med Nollvisionen så att personskador i busstransporter kan minskas, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

En ökad bältesanvändning är central för att kunna minska antalet döda och skadade vid bussolyckor eftersom en buss till skillnad från en personbil saknar andra skyddssystem runt passageraren. Den främsta orsaken till personskador på passagerare i buss är vältningsolyckor. Vid sådana olyckor kan bältesanvändning vara helt avgörande för hur väl en person klarar sig. Flera större uppmärksammade bussolyckor har visat på bristande bältesanvändning och där det konstaterats att bältesanvändningen skulle ha minskat skadegraden eller förhindrat personskador. 

Sveriges Bussföretag har i Trafikverkets aktionsplan 2022 till 2025 tagit ett eget initiativ att höja bältesanvändningen i beställningstrafik till samma nivå som personbilar (som idag ligger på 98 procent) till och med 2025. Det framgår dock inte hur detta ska åstadkommas.

– Det effektivaste sättet att påverka bältesanvändningen var genom en display i bussen. Utrop av föraren påverkade endast användningen marginellt. En väg framåt kan vara bältespåminnare, liknande de som framgångsrikt implementerats i personbilar. Men med den teknik som finns idag skulle det bli kostsamt eftersom sensorer måste finnas på varje säte, så en möjligen lösning skulle vara en enklare påminnare. En annan åtgärd är krav på bältesanvändning vid upphandling av transporter, avslutar Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Klicka på den bifogade rapporten för att läsa hela.
 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.