Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin

Report this content

Folksams finansiella ställning står sig väldigt stark även efter ett år som präglats av stor osäkerhet. Folksamgruppens förvaltade kapital växte med 28 miljarder till 483 miljarder kronor och solvensgraden i Folksam Liv är nära historisk toppnotering.

Sakförsäkringsaffären har visat sin styrka under 2020 med en ökad anslutning till Folksams gruppförsäkringar, bara inom kollektiv hemförsäkring tillkom 40 000 nya kunder. Affären har vuxit i sin helhet inom samtliga affärsgrenar och flera nya avtal har tecknats med viktiga partners som Pensionärernas riksorganisation, PRO.  

Folksam Sak har haft rekordlåga skadekostnader som följd av pandemin inom både rese- och motorskador. Det innebär att året avslutades med en totalkostnad på 89,8 procent och att våra kunder får ta del av återbäring även för 2020. De ökade premierna och låga skadekostnaderna gjorde att konsolideringsgraden vid årsskiftet uppgick till stabila 180 procent.

Livaffären har påverkats av den pågående pandemin, men tack vare en stark finansiell ställning kan kunderna fortsatt känna sig trygga. Solvensgraden i Folksam Liv uppgick vid årsskiftet till 171 procent, vilket är nära historisk toppnotering.

Pandemin har påverkat försäljningen inom Folksam Liv negativt, huvudsakligen inom engångsbetalda sparandeförsäkringar. Men trots sjunkande premier har sparandekundernas kapital vuxit så att återbäringsräntan kunnat höjas. Den är nu är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Folksamgruppens förvaltade kapital ökade med 28 miljarder till 483 miljarder kronor. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick under perioden till 4,7 procent och i Folksam Sak till 2,2 procent. Fondförsäkringstillgångarna ökade också under året och uppgår, trots flyttstopp och minskad försäljning, till 194 miljarder kronor.


Se film om Folksamgruppens helårsresultat: Ylva Wessén (vd och koncernchef), Linn Edström Larsson (CFO) och Michael Kjeller (vice vd och chef Kapitalförvaltning och Hållbarhet) kommenterar helårsöversikten. 
https://www.youtube.com/watch?v=fkW4r1-08Gc


Kajsa Moström

Presschef Folksamgruppen
08-772 64 79
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar:

Prenumerera