Inkomst stor betydelse för möjligheten att spara under pandemin

Report this content

I en Sifo-undersökning som Folksam genomförde i våras bland drygt 2000 personer framkommer att inkomsten haft stor påverkan för möjligheten till sparande under pandemin. Bland personer med en inkomst upp till 25 000 kronor i månaden uppger knappt var tredje (32 procent) att de haft möjlighet att spara mindre än vanligt under pandemin, motsvarande siffra bland de med en inkomst över 50 000 kronor i månaden var fyra procent.

- Pandemin har påverkat oss alla på en rad olika sätt och jag har full förståelse för att många har varit tvungna att förändra sitt sparande under de oroliga tider vi levt i de sista ett och halvt året. Nu när vi förhoppningsvis kan se fram emot en mer normal tillvaro är det viktigt att återigen komma igång med sitt sparande, säger Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv på Folksam.

Ytterligare resultat från undersökningen:
- Knappt två av tio (18 procent) med en inkomst under 25 000 kronor i månaden uppger att de haft möjlighet att spara mer än vanligt under pandemin, motsvarande siffra bland de med en inkomst över 50 000 kronor i månaden var 40 procent.
- Drygt två av tio (23 procent) med en inkomst över 50 000 kronor i månaden uppger att de under pandemin blivit mer medvetna om hur bra det är att ha sparade pengar. Motsvarande siffra bland de med en inkomst under 25 000 kronor i månaden var drygt fyra av tio (41 procent).
- Över hälften (55 procent) av personer med en inkomst under 25 000 kronor i månaden uppger att de ska försöka spara mer i framtiden, motsvarande siffra bland de med en inkomst över 50 000 kronor i månaden var 32 procent.

Folksam lanserade Medlemsspar under 2021, bland annat för medlemmarna i fackförbundet Kommunal, som ett sätt att stimulera och underlätta för fler att börja med ett månadssparande.

- Det är tydligt att pandemin påverkat personer med lägre inkomster negativt i högre utsträckning när det gäller sparande. För personer med lägre inkomster är ett långsiktigt sparande väldigt viktigt och har stor betydelse för hur ens ekonomiska situationen kommer att se ut på sikt, säger Anna-Karin Laurell, ansvarig chef Affärsområde Liv på Folksam.

Så mycket kan sparade pengar växa över tid:*
                                                    500 kronor/månaden                1 000 kronor/månaden
40 år                                            Drygt 450 000 kronor                 Drygt 920 000 kronor
20 år                                            Drygt 158 000 kronor                 Drygt 324 000 kronor
10 år                                            Drygt 67 000 kronor                   Drygt 137 000 kronor

Folksams tips kring sparande efter pandemin:
1. Om du minskat eller stoppat ditt sparande under pandemin så börja igen så fort som möjligt och om möjligt öka det för att kompensera för de pengar du inte sparat under tiden.
2. Kontakta ett pensions- och sparandeföretag och be om råd. De kan hjälpa dig att hitta ett sparande som passar just dig och dina behov.
3. I en relation där inkomsterna förändrats under pandemin är det viktigt att se över hur detta påverkar den gemensamma ekonomin och sparandet. Diskutera möjligheterna till ett kompensationssparande om din partner gått ner i tid eller lön.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning, telefon 08-772 66 60 alt via e-post
pressjour@folksam.se
www.folksam.se

Om undersökningen ”Så sparar svenskarna”
Undersökningen ”Så sparar svenskarna” är gjord av Folksam tillsammans med Kantar Sifo. Den genomfördes mellan den 11–17 mars 2021. Sammanlagt genomfördes 2003 intervjuer över hela Sverige i åldrarna 25–65 år.

*Uträkningen är gjord på befintliga avgifter i privatpension på 250 kr per år i fast avgift och 0,5 procent på kapitalet, avdrag för avkastningsskatt och en antagen avkastning på 4 procent. Vid en högre avkastning ökar de sparade summorna ytterligare.

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar