Nya skador i värmens spår

Report this content

Sommaren 2018 gick till historien som en av de varmast i stora delar av landet. Mest noterbart var de skogsbränder som rasade runt om i landet, men Folksam ser i en ny studie att även mer ovanliga skador uppstod på grund av värmen.

- Även bland våra kunder var det de skogsbränder som rasade som utgjorde den största andelen av brandrelaterade skador där värmen var den  bakomliggande orsaken, men vi ser att även ett flertal bränder har startat på inglasade altaner och uterum på grund av solens reflektion. Det är inte något vi sett i samma omfattning tidigare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

13 procent av de bränder som uppstod på grund av värme förra sommaren hos Folksams försäkringstagare berodde på solens reflektion på inglasade altaner och uterum. I vissa fall har det även lett till att gasoltuber och gasolkaminer har antänts. Värmen har dessutom blivit så stor i dessa utrymmen att altantak, blomkrukor och utemöbler har smält.

- I Sverige har vi ofta tätade uterum så att vi kan använda dem även när det är lite kyligare ute. Men det har samtidigt lett till att värmen stängs inne och orsakat brand. Vårt råd är att försöka att öppna upp och skapa cirkulation för att minska risken, säger Erik Arvidsson.

Värmen orsakade även bränder i grillar som fattade eld under grillning. Framför allt gällde det gasolgrillar. Värmen från solen kan öka trycket på gasolbehållaren så den börjar släppa ut gas för att lätta på trycket. En liten gnista från grillen kan då vara tillräcklig för att starta en explosionsartad brand.

- Det flesta bränder som uppstår i samband med grillning beror på att fett och matrester som finns kvar i grillen fattar eld, men förra sommaren såg vi bränder som snarare berodde på att grillarna stått varmt vilket lett till kraftiga bränder, säger Erik Arvidsson.

Om brand uppstår i en grill är det viktigt att aldrig släcka med vatten och att direkt stänga av gasoltillförseln på regulatorn och stänga locket. Om branden inte upphör är rådet att ringa brandkåren.

Tips för att förebygga brand när det är varmt ute och vid grillning:
• Öppna upp altaner och uterum så det skapas cirkulation alternativt ha luftkonditionering i dessa utrymmen.
• Ta bort glasföremål och saker som kan reflektera ljus och värme i uterum så de inte står direkt i solen.
• Placera grillen så att den inte står nära husvägg, staket eller plank som kan fatta eld.
• Se till att grillen står stabilt och inte riskerar välta.
• Tänk på att aldrig lämna en tänd grill utan uppsikt.
• Fett som rinner från maten kan flamma upp och brinna med farligt hög låga. Det ska inte släckas med vatten utan genom kvävning eller med brandsläckare.
• Ha gasolflaskan på sidan av grillen och inte under.
• Kontrollera slangen mellan gasolflaskan och grillen. Om slangen spricker läcker gasolen ut och kan leda till explosion.

Läs mer här: https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-underaret/grillning

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar:

Prenumerera