• news.cision.com/
  • Folksam/
  • Snösmocka på väg – skydda dig och din egendom mot kraftigt snöfall och blåst

Snösmocka på väg – skydda dig och din egendom mot kraftigt snöfall och blåst

Report this content

SMHI har utfärdat en klass 3-varning för mycket hårda vindar och snö i Västernorrlands län.  Med så kraftiga vindar tillsammans med stora mängder snö kan villor och fritidshus skadas. Därför vill Folksam informera om vad man som husägare kan göra för att skydda sig själv och sitt hem.

Det allra viktigaste när ovädret pågår är att skydda sig själv och sin familj genom att stanna inomhus. Först därefter handlar det om att skydda sin egendom.

– När vinden tar i som värst kan saker som tegelpannor, vindskivor och plåttak blåsa av husen, och träd kan knäckas av blåsten. Samtidigt riskerar all den snö som fallit bli extra tung. Husägare kan förbereda sig vid en stormvarning genom att surra fast till exempel presenningar och parasoller och ta undan alla lösa föremål på tomten eller vid pågående husbyggen. I en storm kan lösa föremål dras med av blåsten och vålla livsfara för alla som är utomhus. Dessutom kan de skada byggnaderna, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder. Problemet är att det kan samlas mycket snö på en del av taket, till exempel mellan huvudbyggnaden och ett lågt liggande altantak. Ibland kan det också driva extra mycket snö på läsidan av taket. I dessa fall kan det vara bra att skotta, men först när stormen bedarrat.

Ibland kan det bildas is vid utblåsningshuven på tak på grund av att varm luft smälter omkringliggande snö. Det byggs upp en ”iskaka” som blir bredare och tjockare. Vid tillräckligt tjock is rinner smältvattnet baklänges in under takpannorna. Det har även hänt att hängrännor och stuprör skadats av isen. Är yttertaket dåligt isolerat så kan man också se stora istappar vid takfot.

– Det allra viktigaste är dock att inte riskera liv under stormen! Det undviker man genom att förse sig med mat, ficklampor och värmekällor i förväg och stanna hemma, eller söka skydd inomhus, så länge stormen pågår, säger Erik Arvidsson.

Folksams råd vid kraftiga oväder

  • Se till att du har mat, ficklampa och värmekälla hemma om stormen skulle orsaka strömavbrott.
  • Om du har möjlighet, ställ gärna in bilen i ett garage för att skydda mot kringflygande föremål.
  • Undvik bilresor om du har möjlighet.
  • När stormen bedarrar kan du försöka täcka över skadorna och ta hand om föremål som blåst omkring.
  • Till sist är det allra viktigaste att inte riskera liv, håll dig helst inomhus under stormen.

Mer information finns på www.folksam.se/storm 

Det finns försäkringsskydd för stormskador hos Folksam liksom hos de flesta andra försäkringsbolag. Om huset eller lösöret skadas av storm, det vill säga en vindstyrka på minst 21 meter/sekund, kan villa- och hemförsäkringen ersätta vissa skador: www.folksam.se/hemforsakring

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera