Stora skillnader mellan cykelhjälmar, och dyrast är inte alltid bäst

Report this content

Internationella konsumenttester av hjälmar, motsvarande de bilkrocktester som utförs av Euro NCAP, behövs för att öka cykelhjälmars säkerhetsstandard. Folksams nya cykelhjälmstest visar stor skillnad i säkerhet mellan olika hjälmar, trots att alla är godkända att säljas på den svenska marknaden.

–Vi har genomfört våra tester sedan 2012, och var först att med publicera konsumenttester av cykelhjälmar på ett sätt som visar på vad som händer vid en cykelolycka. Även om utvecklingen går framåt är det fortfarande för många hjälmar som godkänns som inte skyddar tillräckligt bra vid en cykelolycka, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare på Folksam och ansvarig för testerna.

Enligt det lagkrav som finns idag för att få sälja hjälmar på den svenska marknaden testas cykelhjälmar bara för ett rakt islag, vilket speglar hjälmens energiupptagningsförmåga, men inte mer specifikt hur hjärnan påverkas vid en cykelolycka. Till skillnad mot dem är Folksams tester betydligt tuffare och mer verklighetsnära. Detta eftersom de även speglar risken att få hjärnskakning genom att de omfattar ett så kallat snett islag, något som i princip alltid sker vid en cykelolycka. Vid sneda islag utsätts huvudet för rotationskrafter, vilket hjärnan är mycket känslig för och därför kan skador såsom hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador inträffa, och ge långvariga konsekvenser för den skadade individen.

För att bättre värdera hur väl hjälmarna minskar risken för att skadas vid de sneda islagen har även datasimulering av påverkan på hjärnan genomförts.

Den metod som använts för sneda islag i Folksams hjälmtest är även den som är under diskussion på europeisk nivå. Att ändra lagkraven är en utdragen process och kan inte förväntas ändras inom de närmsta åren. Därför har Folksam nu genomfört testerna med stöd från intresseorganisationen Road Safety Trust i Storbritannien för att även internationellt kunna öka påverkan på cykelhjälmarnas säkerhetsstandard.

– Konsumenttester likt Folksams hjälmtest är därför viktiga för att driva på utvecklingen av cykelhjälmars utformning. Förhoppningen är att få igång internationella konsumenttester likt Euro NCAP som testar fordon. På så sätt kan hjälmarnas säkerhetsstandard öka mer kraftfullt, säger Helena Stigson.

Totalt har Folksam testat 27 olika hjälmar i årets test. Priset på hjälmar i årets test varierar från 140kr till 3200 kr och resultatet visar tydligt att priset inte alltid är avgörande för hur pass bra en hjälm skyddar. Av de vanliga konventionella hjälmarna var Biltemas cykelhjälm MIPS bäst. Det var även en av de billigaste hjälmarna som testades.

Allra bäst kom airbaghuvudskyddet Hövding 3.0 ut. Den fick överlägset bäst testresultat både gällande stötupptagning och vid sneda islag. Jämfört med den sämsta hjälmen är det mer än sju gånger lägre risk att få en hjärnskakning vid ett slag mot huvudet om Hövding används.

– Generellt visar Folksams test att det finns en stor spridning av resultaten mellan hjälmarna i de olika testerna och att det därmed finns potential att göra dem säkrare. Alla de sju konventionella hjälmarna som får vår märkning Bra val har någon form av rotationsskydd. Men att en hjälm har rotationsskydd är ingen garanti för att det är en bra hjälm. En av de hjälmar som kommer sämst ut i testet har rotationsskydd, säger Helena Stigson.

Testresultat

Hjälm Rotationsskydd Pris (kr) Betyg Bättre/sämre än genomsnittet i %
Hövding 3.0 Inget 3000 4 Bra val 76%
Biltema Cykelhjälm MIPS MIPS 500 4 Bra val 37%
Tec Quadriga MIPS MIPS 1600 4 Bra val 23%
Scott Vivo Plus MIPS MIPS 1600 4 Bra val 22%
Bell Super Air R MIPS MIPS 3000 4 Bra val 19%
Bontrager Specter Wavecel WaveCel 1700 4 Bra val 18%
Occano MIPS Helmet MIPS 700 4 Bra val 18%
Specialized S-Works Prevail II ANGI MIPS MIPS 3200 4 Bra val 18%
Bell Trace MIPS    MIPS 800 3 20%*
Lazer Blade MIPS MIPS 1300 3 15%
Bontrager Solstice MIPS MIPS 750 3 15%
Sweet Protection Outrider MIPS MIPS 1500 2 3%
Poc Axion SPIN Spin 1600 2 3%
Giro Quarter MIPS MIPS 700 2 -1%
Specialized Ambush Angi MIPS MIPS 2200 2 -4%
Closa Design Fuga Inget 1100 2 -6%
Giro Agilis MIPS MIPS 1000 2 -8%
Biltema Cykelhjälm Inget 140 2 -10%
Rockrider MTB ST 500 Inget 350 2 -12%
Giro Caden MIPS MIPS 1000 2 -13%
Abus Hyban 2 Inget 600 2 -13%
Poc Tectal SPIN Spin 2300 2 -13%
Van Rysel Road R 900 Inget 550 2 -14%
Smith Convoy MIPS MIPS 750 1 -17%
Halford Helmets Commuter Helmet Inget 400 1 -33%
Bell Crest Universal    Inget 500 1 -36%
Giro Caden Inget 650 1 -37%

Hela testet finns på www.folksam.se/cykelhjalmstest-vuxen
Bilder på alla testade hjälmar finns här: https://www.flickr.com/photos/folksam/albums/72157714173460046
 

Fakta om cykelskador

  • Varje år uppsöker drygt tusen cyklister ett akutsjukhus i Sverige för vård av huvudskador.
  • Totalt inträffar 70 procent av alla huvudskador vid singelolyckor, det vill säga när de kör omkull utan att någon annan varit inblandad.
  • Mindre än en femtedel av alla huvudskador uppstår vid kollision med bil men dessa resulterar oftast i de allvarligaste följderna.
  • Statistik från olyckor visar svart på vitt att cykelhjälmen är av mycket stor betydelse. Två av tre huvudskador vid cykelolyckor hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm. Vid svårare huvudskador är skyddseffekten än högre. I närmare hälften av alla dödsolyckor hade cyklisten överlevt om hjälm hade använts.
  • Olycksstatistik visar att de vanligaste skadorna på huvudet är islag mot tinningen eller bakhuvudet.
  • 8% av alla hjärnskakningar leder till långvariga besvär och medicinsk invaliditet vilket visar på vikten av att förhindra lindriga huvudskador.
 

För ytterligare information:
Helena Stigson, forskare Folksam, telefon 0708-31 62 04
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media