Arbetslöshet, sjukdom och döden – goda inkomstkällor för svenska staten

Det svenska socialförsäkringssystemet är kraftigt överfinansierat och kommer att generera ett överskott på uppskattningsvis 78 miljarder* kronor under perioden 2008-2011. Detta framgår av Folksams kommande rapport ”Välfärdsbarometer 2008”.

Sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen samt systemet för efterlevandepension går alla med kraftigt överskott. Det är endast föräldraförsäkringen som kommer att bidra med ett underskott till statsfinanserna under perioden 2008-2011.

– Den sittande regeringen har i likhet med dess föregångare först och främst haft statsfinansiella motiv framför försäkringsmässiga, när förändringarna i socialförsäkringarna har drivits igenom. Istället för att finansiera sina politiska förslag via skattesystemet eller besparingar har man ägnat sig åt dold beskattning genom att överfinansiera socialförsäkringarna, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Sjukförsäkringen ger mest överskott
En villkorsskärpning samt en mindre justering av arbetsgivaravgiften innebär att sjukförsäkringen kommer att fortsätta ge ett överskott. Sjukförsäkringen var tidigare underfinansierad, men har sedan 2002 gett ett rejält tillskott i statskassan. Det samlade överskottet beräknas uppgå till närmare 50 miljarder kronor under den kommande fyraårsperioden.

Döden är en vinstaffär för staten
Sedan år 2000 har även avgifterna för efterlevandepensionen genererat ett rejält överskott för staten. De senaste två åren blev överskottet cirka 7,5 miljarder kronor. I år kommer systemet att kosta 16 miljarder kronor, men avgiftsintäkterna hamnar på 21 miljarder kronor. Under perioden år 2008 till 2011 beräknar Försäkringskassan överskottet till 28 miljarder kronor.

Kraftigt överskott i arbetsskadeförsäkringen
Den statliga arbetsskadeförsäkringen finansieras via arbetsgivaravgiften och uppgår till 0,68 procent av den sammanlagda lönesumman. I likhet med sjukförsäkringen gör staten ett rejält överskott på arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen kommer att ge ett överskott på uppskattningsvis 14 miljarder kronor de närmaste fyra åren. Inte heller för arbetsskadeförsäkringen är någon avgiftssänkning eller förändring aktuell.

Höjd avgift bakom överskottet i arbetslöshetsförsäkringen
2007 blev överskottet i arbetslöshetsförsäkringen 20 miljarder kronor. Orsaken är att regeringen höjde egenfinansieringsgraden med närmare 10 miljarder kronor, utan att samtidigt sänka arbetsmarknadsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften.

Föräldraförsäkringen enda förlustaffären
Föräldraförsäkringen är den enda inkomstbaserade socialförsäkringen som går med underskott. Mellan åren 1999 och 2003 blev det förvisso ett mindre överskott, men sedan dess har kostnaderna varit högre än avgiftsintäkterna. Det samlade underskottet för perioden år 2008 till år 2011 uppskattar Försäkringskassan till drygt 12 miljarder kronor.

Välfärdsbarometer 2008
Klockan 11.00, 26 september presenterar Folksam rapporten ”Välfärdsbarometer 2008” på Norra Latin i Stockholm. I rapporten granskas förändringarna i det svenska välfärdssystemet och vilka effekter detta har fått på allmänhetens syn på trygghetssystemen. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.folksam.se/press.

* Innefattar ej framtida överskott från arbetslöshetsförsäkringen, då det ej finns prognos för detta.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar