AstraZeneca mest populärt i växande etiskt sparande

Report this content

Folksams Etikindex: AstraZeneca mest populärt i växande etiskt sparande Nästan hälften av de etiska fonderna har AstraZeneca bland sina fem största innehav. På andra plats kommer Hennes & Mauritz. De svenska etiska fondernas sammanlagda kapital ökade under 2002 från 4,5 till 4,7 procent av det totala fondsparandet. KPA Etisk Räntefond och KPA Etisk Blandfond har gått bäst av de etiska fonderna. Det visar Folksams Etikindex. - På längre sikt har etiska fonder haft en minst lika god avkastning som fonder utan etisk profil, säger Carina Lundberg, ansvarig för Corporate Governance på Folksam Kapitalförvaltning. Under den senaste treårsperioden har drygt hälften (24 av 46) av de etiska fonderna överträffat Sparöversikts fondindex för Sverigefonder (- 48,6 procent). KPA Etisk Räntefond (12,6 procent) toppar tabellen följd av KPA Etisk Blandfond 1 (-15,2 procent) och Svenska Kyrkans Mixfond Mega (-26,0 procent). Sämst utveckling hade Banco Hjälpfond (-64,4 procent). Under det senaste året överträffade en klar majoritet av de etiska fonderna (46 av 70) Sparöversikts svenska fondindex. Bäst gick KPA Etisk Räntefond (8,2 procent), KPA Etisk Blandfond (-12,4 procent) och Aktie- Ansvar Europa (-17,9 procent). Sämst utveckling denna period hade Merrill Lynch New Energy (-63,5 procent). - De etiska fonderna har olika inriktning. Bara den enskilda spararen kan avgöra vilket alternativ som bäst motsvarar hans eller hennes etiska och finansiella förväntningar, säger Åsa Skillius, ansvarig för Folksams Etikindex. Antalet etiska fonder i Sverige uppgår idag till 73, varav 13 hanteras av utländsk förvaltare. Etikindex sorterar de 73 fonderna i fyra kategorier: "avstå-fonder", "bäst-i-branschen-fonder", "ideella fonder" och "miljöteknikfonder". De flesta fonder hör hemma i två kategorier, där den vanligaste kombinationen är en "avstå-fond" med ett ideellt inslag (17 fonder). Ladda ner rapporten i sin helhet från www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Åsa Skillius, ansvarig Etikindex Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 67 46, 0708-31 57 47 Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00490/wkr0002.pdf Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00490/wkr0003.pdf