Branschbäst på jämställdhet: ”Det händer inte av sig själv”

Report this content

Genom att föregå med gott exempel kan man också ställa krav på andra. Det är strategin bakom försäkringsjätten Folksams jämställdhetsarbete, berättar koncernchefen Ylva Wessén i podden Di Jämställt Näringsliv.

När Ylva Wessén blev vd och koncernchef för Folksam i fjol var hon den första kvinnan att få uppdraget att leda försäkringsjätten. Inom koncernen har man i flera år arbetat aktivt för att nå en jämn könsfördelning och Folksam, som försäkrar i princip vartannat svenskt hushåll, beskrivs i bland som branschens mest jämställda bolag.

”Vår vision är att kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och att allas potential ska användas till fullo. Men det händer inte av sig själv, utan vi har systematiskt satt upp mål och sagt att vill vi ha det så måste vi börja med att ha det så innanför våra egna väggar”, säger Ylva Wessén i podden Di Jämställt Näringsliv.

Lyssna på podden https://play.acast.com/s/di-jamstallt-naringsliv/3ylvawessen

Folksams pressjour
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi förvaltar 455 miljarder kronor, har fondförsäkringstillgångar på 176 miljarder kronor och en årlig premievolym på 56 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Prenumerera

Media

Media