Delår Q3 2021: Hållbarhetsfokus – från skadereglering till kapitalplacering

Report this content

Folksams finansiella ställning fortsätter vara stark med en premietillväxt på nästan 7 procent, en solvensgrad i Folksam Liv på 186 procent och en konsolideringsgrad i Folksam Sak på 191 procent. Folksam Liv har kunnat höja återbäringsräntan två gånger under det tredje kvartalet. Den ligger nu på rekordhöga nivåer – 12 procent för tjänstepensionsverksamheten respektive 9 procent för övrig livförsäkringsverksamhet – vilket betyder konkurrenskraftig värdeutveckling för våra kunders pensioner och långsiktiga sparande.

Den här sommaren har visat vilken framtid samhället står inför om inte alla snabbt agerar för att minska utsläppen av växthusgaser. I augusti i år drabbades många av Folksams hemförsäkringskunder hårt när källare och bottenvåningar fylldes med vatten i samband med översvämningen i Gävletrakten. Även andra delar av Europa drabbades av extremväder med översvämningar och skogsbränder som konsekvens.

- Klimatförändringarna påverkar vår verksamhet på ett konkret sätt inom skadeverksamheten, där vi ser en tydlig ökning av antalet naturrelaterade skador hos våra kunder. För att bidra till att minska utsläppen i världen, och göra skillnad på riktigt även för våra kunder, fortsätter vi därför vårt arbete inom kapitalförvaltningen med både investeringsbeslut och aktivt och ansvarsfullt ägande i syfte att få samhället att ställa om, säger Ylva Wessén, Folksams vd och koncernchef.

Avkastningen under tredje kvartalet har varit positiv trots att aktiemarknaderna föll tillbaka mot slutet av perioden. Sett från årets början har Folksam Liv haft en avkastning på 7,2 procent, Folksam Sak 4,7 procent och KPA Pensionsförsäkring AB 8,2 procent. Den positiva avkastningen bidrar även till att förvaltat kapital ökat med omkring 11,7 procent sedan halvårsskiftet och fondförsäkringstillgångarna med 21,5 procent.

Samtidigt som avkastningen ökat har aktieportföljernas koldioxidavtryck minskat och uppgår nu till 6,0 CO2e/Mkr.

- Det är glädjande att se att innehavsbolagens utsläpp sjunkit, men det återstår att se i vilken utsträckning det rör sig om en tillfällig pandemieffekt och vad som är reella utsläppsminskningar, säger Ylva Wessén.

Se film om delårsresultatet med Ylva Wessén, vd och koncernchef, Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Linn Edström Larsson, CFO och Annkristine Wuopio Mogestedt, skadedirektör: https://www.youtube.com/watch?v=RWVMq0daFF8

Folksams pressjour
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar: