Folksam påbörjar rekrytering av ny vd

Report this content

 

Jens Henriksson har utsetts till ny vd i Swedbank, vilket Swedbank meddelat i ett pressmeddelande. Jens Henriksson avgår i och med det som vd och koncernchef för Folksamgruppen med omedelbar verkan.

Rekryteringen av en efterträdare påbörjas omgående.

 

– Folksamgruppen står väl rustat för att en ny vd ska kunna fortsätta på den goda utveckling som företaget haft under Jens Henriksson, säger Lars Ericson, styrelseordförande i Folksam Liv. Under Jens Henrikssons ledning har ett genomgripande arbete med att modernisera Folksamgruppen genomförts. Varumärkena har stärkts, marknadsandelarna inom viktiga segment har ökat och den ekonomiska styrkan är mycket god.

– Efter sex fantastiska år som vd och koncernchef är det med ett visst vemod som jag lämnar Folksamgruppen, säger Jens Henriksson. Samtidigt känner jag mig stolt och hedrad över att ha fått förtroendet att leda Swedbank.

Arbetet med att rekrytera en ny vd och koncernchef kommer inledas omgående av Folksams styrelser, under ledning av Lars Ericson, styrelseordförande i Folksam Liv och Karl-Petter Thorwaldsson, styrelseordförande i Folksam Sak.

– Från styrelserna vill vi uttrycka vårt stora tack till Jens Henriksson för det arbete han gjort för Folksamgruppen och dess kunder och ägare. Vi är självklart angelägna att rekryteringen av hans efterträdare ska gå så fort som möjligt, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Folksams ställföreträdande vice vd och koncernchef, Ylva Wessén kommer nu att leda Folksamgruppen under den tid som rekryteringsprocessen pågår.

Kajsa Moström
Presschef Folksamgruppen
08-772 64 79
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra fyra miljoner svenska kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi förvaltar 431 miljarder kronor, har fondförsäkringstillgångar på 156 miljarder kronor och en årlig premievolym på drygt 50 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

 

Prenumerera

Media

Media