Folksamgruppen investerar drygt 200 miljoner kronor i batteriutvecklaren Northvolt

Folksamgruppen investerar drygt 20 miljoner euro i Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Det blir Europas första storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier. Full produktion beräknas till 2021.

Omställningen av bilindustrin till elektrifierade bilar är beroende av en hållbar och kostnadseffektiv batteriproduktion. Northvolt har utvecklat en branschledande teknik och processer som gör företaget till en nyckelspelare i den kommande försörjningen av elkapacitet till bilindustrin i Europa Batterierna som ska tillverkas vid Northvolts fabrik i Skellefteå kommer att vara de med lägst utsläpp av koldioxid.

- Vi är stolta över att vara en del av den stora och spännande omställningen av bilindustrin som pågår. Den här investeringen är naturlig för oss både utifrån den hållbarhetstanke som finns i vårt DNA och vår placeringsstrategi. Investeringen ger vinster ekonomiskt, miljömässigt såväl som för lokalsamhället , säger Michael Kjeller, Folksamgruppens chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Folksamgruppen har en lång tradition av påverkan inom bilindustrin kring trafiksäkerhet. Vår trafiksäkerhetsforskning har som huvudsyfte att spara liv och ge en säkrare trafik. Våra forskare presenterar fakta om bilmodellers krocksäkerhet, studerar olyckor och dokumenterar inblandade bilar samt har gett en rad rekommendationer som blivit lagkrav. Vi granskar också nya bilmodeller enligt våra säkerhets- och miljökrav. 

Investeringen fördelar sig med 1/3 vardera mellan Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pensionsförsäkring AB.

Lenner & Partners har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med investeringen.

Contacts:
Kajsa Moström +46708-31 64 07
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Folksam Group Press office +468-772 66 60

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra fyra miljoner svenska kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi förvaltar 431 miljarder kronor, har fondförsäkringstillgångar på 156 miljarder kronor och en årlig premievolym på drygt 50 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

 

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera