Folksams test av mögeltvätt för hus: Det går lika bra med diskmedel

Välj rätt färg då du målar ditt hus.
För de mögeltvättmedel som säljs i handeln fungerar inte bra. Det visar Folksams test av rengöringsprodukter för mögelangripna träfasader.
– Det är förstås oacceptabelt att dyra specialprodukter inte fungerar bättre än vanligt diskmedel. Det är viktigt att man som konsument känner till detta, säger Folksams miljöchef, Jan Snaar.

Mögeltvättstestet är en del i Folksams färgtest av Sveriges vanligaste utomhusfärger. I fjol fick endast 7 av 45 testade färger godkänt. 21 utomhusfärger hade då efter två år möglat så mycket att Folksam helt avrådde från köp. En rekommendation som fortfarande gäller.
 
Problem med mögel och alger på målade trädetaljer har ökat kraftigt under 2000-talet. Anledningen är att alltför många av färgerna som används inte är optimerade för att stå emot det svenska utomhusklimatet. Färgindustrins standardråd till konsumenterna är att underhållstvätta huset varje eller vartannat år. Ett råd som innebär mycket arbete och som dessutom är kostsamt om man använder specialmedel.

– Vår undersökning visar att inget tvättmedel klarar att hålla möglet borta ens ett år. Efter fyra år har de flesta färger lika mycket påväxt som innan tvättningen, eller mer. Ett flertal färger krackelerar och flagnar av och många färger visade också kraftig algpåväxt, säger Jan Snaar.

Slutsatsen av Folksams test är att det bästa sättet att komma till rätta med mögel och alger på målade träfasader är att först tvätta fasaden och sedan måla den med en bra färg, till exempel Alcro Bestå. Vad gäller tvättningen kan man lika gärna använda Yes diskmedel som dessutom är mycket billigare än dyra specialmedel.

– Vårt test visar att Yes, som inte marknadsförs som verksamt mot mögel, är lika effektivt som flera av de dyra medlen. Dessutom är Yes ett av de mest miljövänliga alternativen i testet, säger Jan Snaar.

Jan Snaars budskap till färgindustrin är att i första hand fasa ut de sämsta färgerna. I andra hand bör de ta fram produkter som faktiskt fungerar för underhållstvätt.

– Budskapet till konsumenterna är att välja rätt färg från början, säger Jan Snaar.

Om mögeltvättstestet
Folksam har under fyra års tid testat mögeltvättmedel för träfasader. Testerna genomförs i Borås. De målade träpaneler, som tidigare exponerats utomhus i Folksams färgtest och då blivit mest mögelangripna, har använts för tvätt med nio mögeltvättmedel. Resultaten av medlen har sedan jämförts. Trämaterialet har varit likvärdigt, betingelserna vid målning och mögelbehandling kontrollerade och exponeringssituationen realistisk.

För att se resultatet av mögeltvättstestet i sin helhet, se bifogad rapport.
För mer info om Folksams färgtest, besök www.folksam.se/fargtest.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

 

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar