Folksams Välfärdstendens 2009: Kraftig ökning av privat inkomstförsäkring

Folksam presenterar i dag rapporten ”Välfärdstendens 2009” där svenskarnas förtroende för vad samhället har att erbjuda för trygghetslösningar redovisas. Rapporten bygger på en undersökning som genomförts av Synovate* och resultatet visar att fler svenskar än tidigare skaffar privata försäkringslösningar för kortsiktigt skydd i form av inkomst- och sjukvårdsförsäkring.

Folksams rapport ”Välfärdtendens 2009” som presenteras i dag, visar att allt färre svenskar tycker att ersättningarna från samhället är tillräckliga och att individen därför själv måste söka privata alternativ för att garantera en acceptabel levnadsnivå. Folksam har låtit Synovate undersöka svenskarnas inställning och förtroende för välfärdssystemet, och resultatet visar på en allt mer individuell inställning, där privata försäkringar tecknas för att kompensera sänkta ersättningsnivåer från samhället. – I tider av finansiell oro söker svenskarna kortsiktigt skydd snarare än långsiktigt. Missnöjet med ersättningsnivåerna, och oro över det finansiella läget i världen, gör att vi är mer benägna att teckna inkomst- och sjukvårdsförsäkringar än pensions- och efterlevandeskydd, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam. Jämfört med förra året har antalet svenskar som uppger att de har tecknat en privat inkomstförsäkring, som kompletterar den offentliga arbetslöshetsförsäkringen, stigit från 18 till 32 procent. Även andelen som tecknat en privat sjukförsäkring har ökat, från 32 till 35 procent jämfört med året innan. Samtidigt anser bara 27 procent att huvudansvaret för försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetslöshet och pension ska ligga på samhället. Förra året var den siffran 32 procent. – När arbetslösheten snart är uppe i 600 000 är det inte konstigt att folk ser över sin standard och sitt skydd. När samhällets ersättningsnivåer sjunker, måste individen komplettera sitt skydd i form av privata försäkringar, avslutar Håkan Svärdman. Hela rapporten ”Välfärdstendens 2009” bifogas till pressmeddelandet. * Undersökningen genomfördes under perioden 16 april till 12 maj 2009 av Synovate. 2 521 personer i åldrarna 18-65 år har deltagit i undersökningen. För ytterligare information: Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 08-772 71 62, 0708-31 53 62 Andreas Jerat, presschef Folksam, 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Taggar: