Jackpot för Folksamgruppen när Sustainable Brand Index listar hållbara varumärken

Report this content

I studien Sustainable Brand Index rankas Folksam som det mest hållbara varumärket i kategorin försäkringar och KPA pension som är en del av Folksamgruppen vinner kategorin pensionsbolag.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Än en gång så placerar sig Folksam på första plats och utses därmed av Sveriges konsumenter som bäst på hållbarhet i försäkringsbranschen. KPA Pension vinner för tionde året i rad kategorin pensionsbolag.

– Våra kunder ska kunna känna sig trygga i en hållbar värld. Det är vår vision och det genomsyrar allt vi gör, från skadeförebyggande åtgärder på människa och miljö till transparent rapportering av vår egen klimatpåverkan. Alla ska ha möjlighet att försäkra sig och känna sig trygga, såväl på fotbollsplanen som i hemmet, både idag och i framtiden. Det är mycket glädjande att kunderna uppfattar våra höga hållbarhetsambitioner, säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.

Folksam fokuserar sitt hållbarhetsarbete på sex av de uppsatta globala målen för hållbar utveckling, men arbetar med alla sjutton mål.

 Vi erbjuder till exempel försäkringar märkta med Bra Miljöval, ger rabatter till kunder som gör hållbara val, sponsrar jämställd idrott och driver utvecklingen mot en mer cirkulär och hållbar skadereglering, fortsätter Elisabeth Sasse.

KPA Pension branschbäst inom pension, för tionde året i rad
KPA Pension, som ingår i Folksamgruppen, placerar sig återigen på förstaplats i kategorin pension – för tionde året i rad.  Hållbarhet är en av KPA Pensions grundstenar och bolaget var tidiga med att arbeta för en framtid med bra pensioner och ett mer hållbart och jämställt samhälle. KPA Pension förvaltar 238 miljarder kronor och målet är att investeringsportföljen ska ha nettonoll utsläpp av växthusgaser år 2050.

– Genom att investera kundernas pengar på ett ansvarsfullt sätt och som ägare påverka företagen vi investerar i kan vi tillsammans med andra ansvarsfulla aktörer i branschen bidra till att nå Parisavtalets mål. KPA och Folksam har satt målet att investeringsportföljen ska ha nettonoll utsläpp av växthusgaser år 2050, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Studien har genomförts årligen sedan 2011. Den syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området. Den totala studien omfattar 23 400 respondenter, 390 varumärken och 34 branscher. Försäkringar landar på plats 8 och pensioner på plats 13 av totalt 34 branscher.

Mer om Sustainable Brand Index https://www.sb-index.com/

Kajsa Moström
Presschef Folksamgruppen
08-772 64 79
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Prenumerera

Media

Media