Stockholmarna har störst andel privata sjukförsäkringar

Allt färre tycker att ersättningarna från samhället är tillräckligt hög och söker därför privata alternativ för att försäkra sig om en acceptabel levnadsnivå. I stockholmsregionen är efterfrågan på privata sjukförsäkringar störst. Det visar Folksams rapport* ”Välfärdstendenser i storstadsregionerna” som presenteras idag.

Har den arbetsföra befolkningen i Stockholm större eller mindre ekonomiska marginaler än resten av landet när de drabbas av sjukdom? Är deras förtroende för den offentliga välfärden högre eller lägre jämfört med övriga svenskar och påverkar det i så fall deras efterfrågan på privata försäkringar? Det är några av frågorna som rapporten belyser. Sammantaget visar resultaten från undersökningen att Stockholm ligger längst ifrån riksgenomsnittet av storstadsregionerna, med bland annat den högsta andelen privata försäkringar och den lägsta andelen kollektivavtalsanslutna: - Efterfrågan på privata försäkringar är störst i stockholmsregionen. Andelen med sjukvårdsförsäkring uppgår till 20 procent och 38 procent har skaffat sig en sjukförsäkring. Motsvarande andel i riket är 16 respektive 35 procent. - 86 procent av svenskarna arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal. Av storstadsregionerna ligger Stockholm lägst med endast 77 procent kollektivavtalsanslutna. - Nästan 40 procent av svenskarna tycker att huvudansvaret för försäkringsskyddet vid arbetsoförmåga och pension ska axlas av individen själv. Bland storstadsregionerna återfinns det lägsta stödet för denna ståndpunkt hos stockholmarna (35 procent). - Närmare hälften av befolkningen i storstadsregionerna tror att de inte skulle klara att bibehålla sin standard i mer än sex månader ifall de blev sjukskrivna. Det här är det enda område där stockholmarna ligger nära riksgenomsnittet, 49 procent jämfört med 48 procent för hela riket. Rapporten finns att ladda ner i sin helhet på Trygghetsspanarna – en blogg om försäkringar, sparande och pengar: http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2009/09/29/stockholmare-ar-inte-som-andra/ På bloggen kommenterar Folksams välfärdsanalytiker Håkan Svärdman rapporten. *Rapporten bygger på en undersökning genomförd av Synovate under perioden 16 april till 12 maj, 2009. 2 255 svenskar deltog i undersökningen varav 436 i Storstockholm, 403 i Skåne och 266 i Storgöteborg. För ytterligare information: Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 08-772 71 62, 0708-31 53 62 Andreas Jerat, tf. presschef Folksam, 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar