Stora dolda kostnader: Viktigt att välja rätt sorts värmepump

Report this content

Stora dolda kostnader: Viktigt att välja rätt sorts värmepump "Allt fler av Sveriges 1,6 miljoner villaägare ser nu värmepumpen som ett intressant alternativ till dyr direktverkande el, inspirerade av den debatt om elslöseriet och den framtida elförsörjningen som förs mot bakgrund av den senaste tidens stränga kyla. Men även om värmepumpar är framtidsalternativet framför andra både energi- och miljömässigt, så gäller det att välja rätt när man byter till värmepump. Annars kan villaägare dra på sig dolda kostnader för i värsta fall flera hundra tusen kronor för framtida reparationer och utbyten." Det säger Folksams miljöchef Jan Snaar. - Under den senaste treårsperioden har skador på olika sorters värmepumpar kostat försäkringsbolagen och villaägarna 124 miljoner kronor. Skadorna på luftvärmepumpar svarar för mer än 100 miljoner av denna summa. Men då ska man komma ihåg att luftvärmepumpar inte är direkt utbytbara mot värmepannor; de kan bara komplettera redan befintliga värmeanläggningar. - Mot den bakgrunden står det ändå klart att värmepumpar för berg-, jord- och sjövärme är det bästa framtidsvalet. Även om tekniken fortfarande utvecklas och driftsäkerheten behöver förbättras ytterligare, så är värmepumpar det främsta alternativet vad beträffar såväl energieffektivitet som miljöhänsyn, säger Jan Snaar. - Testtiden för olika produktsorter inom området värmepumpar är relativt kort, säger Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef på Folksam.Man kan säga att det är verkligheten som är den största och viktigaste försöksanläggningen. Men värmepumpen är ännu en relativt ung produkt, som på förhållandevis kort tid förbättrat sin driftsäkerhet betydligt och som är både energisnål och miljövänlig. Folksam genomför just nu en stor kartläggning av värmepumpar och värmepannor utifrån omfattande skadestatistik. I den nära framtiden kommer bolaget att presentera de vanligaste skadeorsakerna och när skadorna inträffar, vilka fabrikat och modeller som är mest skadedrabbade och vilka som byts ut oftast. Bilagan till detta pressmeddelande visar översiktligt hur de olika typerna av pumpar och pannor är fördelade på de svenska villahushållen och vilka skadekostnader de uppvisar över en treårsperiod. För ytterligare information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 0708-31 69 63 Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam, tel 0708-31 65 43 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030110BIT00690/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030110BIT00690/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030110BIT00690/wkr0003.pdf