Värmepumpar går sönder för ofta och för tidigt - stora kostnader för villaägarna

Report this content

Folksam presenterar listor över mest skadedrabbade fabrikat och modeller: Värmepumpar går sönder för ofta och för tidigt - stora kostnader för villaägarna "Svenska villaägare installerar allt fler värmepumpar, vilket är bra både för energieffektiviteten och miljön. Men ännu drabbas värmepumpar som produktgrupp av alldeles för många skador, som inträffar alldeles för tidigt i produkternas livscykel, det vill säga efter bara 0 - 5 år. Vissa fabrikat och modeller är behäftade med rena seriefel. Man borde kunna vänta sig bättre funktionssäkerhet av en produkt som kostar mellan 30 000 och 60 000 kronor att installera och som därefter förväntas klara villaägarens värmeförsörjning i två decennier." Det säger Folksams miljöchef Jan Snaar med anledning av den stora kartläggning av skador på värmepumpar och värmepannor, som bolaget just färdigställt. - Att köpa en ny bil för cirka 200.000 kronor och tvingas reparera den för 60 000 kronor de första fem åren efter inköpet vore något som varken bilägare eller biltillverkare skulle acceptera idag. Men den som köper en värmepump för 50 000 kronor och får reparationskostnader för 15 000 kronor under de första fem åren - vilket är mycket vanligt - befinner sig i exakt motsvarande situation. Många värmepumpsägare tvingas alltså acceptera konsumentvillkor som är helt oacceptabla för exempelvis nybilsägaren, säger Jan Snaar. Under den senaste treårsperioden har skador på olika sorters värmepumpar kostat 124 miljoner att ersätta. Även om villaägarens kostnader för skadan till större delen ersätts av försäkringsbolagen så består ju bolagens ersättningsmedel av villaägarnas inbetalda försäkringspremier. Sammantaget skulle värmepumpstillverkarna kunna spara stora pengar åt villaägarna genom att drastiskt förbättra produkternas driftsäkerhet. Förekomsten av seriefel är helt oacceptabel, menar Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef på Folksam: - Det största exemplet på seriefel återfinns i kategorin värmepumpar för berg-, -jord och sjövärme, nämligen modellen GreenLine4puls av fabrikatet IVT. Den har totalt under tre år drabbats av 476 skador, varav nästan alla inträffat inom en femårsperiod efter inköpet. Dessutom uppstod en överväldigande majoritet av skadorna (332) i kompressorn, värmepumpens "hjärta". - Det är på sitt sätt talande att den nyss nämnda modellen, tillsammans med modellen 2500 av fabrikatet Magnus från Thorén Värmepumpar, som har flest antal skador i kategorin värmepumpar för direktförångning, också var de pumpar som delade förstapriset i Nuteks Värmepumpstävling 1995. Det går helt enkelt inte att avgöra vad en värmepump duger till när den är ny, avslutar Jan Snaar. Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik, som i sin tur legat till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för försäkringsbranschen som helhet. Listningen över antal skador tar inte hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som har sålts på marknaden, eftersom den statistiken hemlighålls av tillverkarna. Listorna bifogas detta pressmeddelande och finns även att tillgå på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63 Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam, tel 08-772 85 43, 0708-31 65 43 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030123BIT00910/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030123BIT00910/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030123BIT00910/wkr0003.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030123BIT00910/wkr0004.pdf